Tennisarmbåge - Effektiv behandling av lateral epikondylit | Rehaboteket

Behandla tennisarmbåge (lateral epikondylit)

Tennisarmbåge är ett smärttillstånd i ett senfäste på armbågens utsida (lateral epikondylit). Smärtan vid tennisarm orsakas av att senfästet på armbågens utsida blir inflammerat med smärta, stelhet och även kraftlöshet i handen som följd. Tennisarmbåge har direkt samverkan med handen och handledens rörelser och orsakas ofta av bla racketsporter så som tennis och squash men även av arbetsrelaterade situationer ofta med verktyg eller kraftigare belastning av handen eller handleden.

Vad är tennisarmbåge?

Tennisarmbåge är ett inflammationstillstånd i armbågens yttre senfästen orsakat av överbelastning från handen och fingrarnas sträckmuskulatur. Överbelastningen utlöses ofta av upprepade ensidiga rörelser under längre perioder eller under intensivare aktiviteter.
En hårdare period med mycket tennisspelande med upprepade likartade rörelser om och om igen kan vara en utlösande faktor likväl som ett upprepat rörelsemönster med mindre belastning. Arbetsmässigt så kan en intensivare period med mycket användande av tunga verktyg exempelvis en hammare utlösa inflammationstillståndet i armbågen. Tennisarmbåge är överrepresenterat hos personer över 40 år och skapar ofta smärta lokalt över armbågens yttre benutskott där handen och fingrarnas muskulatur fäster. 

Armbågens anatomi

Armbågsleden är uppbyggd av tre ben, överarmsbenet (humerus) och de två underarmsbenen (radius och ulna). Armbågsleden är en så kallad gångjärnsled och fungerar liknande ett gångjärn. Överarmsbenet humerus har två mindre benutskott epikondyler som sitter på nedre delen av överarmen. Epikondylerna kan lätt identifieras som två mindre ben utskott på armbågens in och utsida.
Det yttre benutskottet heter laterala epikondylen och är smärtpunkten för tennisarmbåge, tennsarmbåge benämns ofta även som lateral epikondylit. Det inre benutskottet benämns som mediala epikondylen och är smärtpunkten för golfarm, medial epikondylit. 
Armbågsleden är uppbyggt med flera ligament, muskler och senor som håller ihop och stabiliserar armbågsleden. Runt armbågsleden finns flera slemsäckar (bursor), slemsäckarna har för avsikt att skydda leden och även underlättar rörelse i armbågsleden. 

Smärtan vid tennisarmbåge på armbågens utsida ( lateral epikondylit) har direkt samband med de muskler i underarmen och handen som bidrar till vår förmåga att böja och sträcker fingrarna och handleden uppåt i handen. Dessa muskler kallas även extensormusklerna och har sitt ursprung från den lateral epikondylen, smärtpunkten vid tennisarmbåge.  Orsaken till tennisarmbåge involverar handledens rörelse och belastning trots att smärtan och inflammationen uppstår i armbågen.

Behandling och avlastning av handleden vid tennisarmbåge innebär att handledens muskulatur avlastas effektivt och ge ofta direkta positiva resultat vid smärta och inflammation vid tennisarmbåge. 

Orsak till tennisarmbåge (lateral epikondylit) 

Överbelastning 
Upprepade aktiviteter involverande handen och fingrarna stäckmuskulatur med motstånd ökar risken för att drabbas av tennisarmbåge. Dessa situationer uppstår dagligen inte bara på tennisbanan utan drabbar lika ofta hantverkare, motionärer tränandes med vikter och personer arbetandes med upprepade ensidiga arbetsmoment vid ex fabriker eller produktionspersonal. Ökad belastning på det yttre senfästet i armbågen ( laterala epikondylen) orsakar små bristningar i underarmsmuskulaturens senfäste med lokal inflammation och smärta som följd. Det är vanligare att den dominanta armen utvecklar lateral epikondylit men tennisarm kan även drabba den icke dominanta armen. 

Utsatta aktiviteter och arbetsmoment
Det är inte bara vid tennis som man får ont i sin arm även fast problemet heter tennisarmbåge. Tennisspelaren är extra utsatt med frekvent användande av sin arm vid spel. De flesta racketsporter med hög frekvens ökar risken för att utveckla tennisarm ( lateral epikondylit).
Träningsaktiviteter och arbetsmoment och arbetsmiljö påverkar i högsta grad risken att utveckla tennisarm. Målare, bilmekaniker, kontorspersonal arbetandes med en datormus, serveringspersonal, kökspersonal, produktionspersonal är alla arbetskategorier som upprepade gånger varje dag utför ensidiga arbetsmoment i hand och handleden. Risken ökar i takt med att arbetsmomenten utförs upprepade gånger med vikt i handen, ex en målare med en blöt roller. Vikten från redskapen ökar belastningen i handleden med större risk för att utveckla tennisarmbåge. 

Ålder
De flesta personer som utvecklar tennisarm är mellan 30 och 50 år med en överrepresentation hos personer över 40 år. 

Symptom vid tennisarmbåge 

Tennisarmbåge utvecklas ofta succesivt med en dov och lokal smärta i armbågens yttre senfäste. Det är sällan att man kan härleda smärtan till något specifikt skadetillfälle annat än ex en intensivare arbets- eller träningsperiod. Smärtan utvecklas ofta 

Vanliga symptom vid tennisarmbåge 

 • Lokal smärta i armbågens yttre ben utskott laterala epikondylen med ibland strålande smärta ned mot handen. 
 • Tydlig smärtutveckling i det yttre senfästet i armbågen när handleden böjs uppåt mot motstånd 
 • Tennisarm kan ofta utlösa kraftlöshet i handen och armen. När handen och underarmens muskulatur spänns utlöses smärta i det inflammerade senfästet med kraftlöshet som direkt följd orsakat av smärtan i armbågen. 
 • Rotationsproblem i underarmen ex svårigheter att skruva i en skruv eller problem med att vrida om en nyckel i ett trögt dörrlås. 
 • Lokal värmeutveckling, tryckkänslig och rodnad över armbågens yttre senfäste och även in vissa fall i armen. 
 • Lokal stelhet i armbågsleden med ursprung från armbågsledens utsida. 

Behandla tennisarmbåge

Tennisarmbåge går ofta över av sig själv över tid men det finns flera olika sätt att behandla tennisarmbåge för att snabbare bli symptomfri. En tidigare behandling ger ofta en snabbare  läkning vid tennisarm. 
Det finns flera olika hjälpmedel för att effektivt avlasta och behandla tennisarm vardagligt och vid idrott. 

 • Avlastning. Om tennisarmbågen har orsakats av en tydligt identifierad situation ex arbetssituation eller intensivt tennisspelande är avhållsamhet vid intensiv smärta första naturliga behandlingen av tennisarmbåge. Avhållsamheten bidrar till att inflammationen får en möjlighet att läka utan upprepad tyngre belastning 
 • Anti-inflammatorisk behandling. Läkemedel ex Eeze spray bidrar till effektiv och säker antiinflammatorisk lokalbehandling. Följ rekommenderade behandlingsdoser för bästa behandlande effekt av läkemedlet. 

Avlastande ortosbehandling
Ett avlastande behandlande epikondylitbandage även kallar tennisarmbågsband bidrar till att minska belastningen från handleden upp i armbågens inflammerade senfäste. Epikondylitbandaget placeras över underarmens muskulatur nedanför den smärtande inflammationen i armbågen och ger ofta direkt smärtlindring vid tennisarm. En avlastande ortos för tennisarm är ett väldigt funktionellt hjälpmedel för tennisarm och säkerställer rätt avlastning dag som natt. 

Avlastande handledsstöd

 • Med tanke på handledens involvering i orsaken till tennisarmbåge så upplevs ofta ett avlastande handledsstöd som en väldigt effektiv lindring vid tennisarmbåge. Handledsstödet placerar handleden i ett gynnsammare läge för effektiv behandling av tennisarmbåge. Handledsstödet kan även med fördel användas nattetid för att effektivt motverka smärta orsakat av sovande med böjd handled. 
  Ett handledsstöd kan även användas efter skada i förebyggande syfte och under rehabilitering av tennisarm. 
  Stretching är ofta ett effektivt sätt att stärka underarmsmuskulaturen och även förbättra muskelns flexibilitet med avsikten att minska belastningen över det inflammerade senfästet. Stretching av tennisarmbåge är en behandling som inte skall smärta vid utövande utan genomförs mjukt och kontrollerat. En sjukgymnast är ofta väldigt duktig på att utforma individuella rehab och träning/stretching program i linje med dina unika behov av behandling och rehabilitering av tennisarmbåge. 
 • Ergonomi, åsyftar till att anpassa arbetsplatsen för att förebygga problem. En ergonom har möjlighet att från grunden analysera arbetsrelaterade orsaker till tennisarmbåge (lateral epikondylit). Genom att inspektera arbetsställning, utrustning, belastning, felbelastning och andra arbetsrelaterade miljöer kan en ergonom utforma ett helt behandlingsprogram för tennisarm i din arbetsmiljö

Om din behandling inte har gett märkbara resultat inom några veckor så rekommenderas att du tar kontakt med din lokala vårdcentral för ytterligare behandling av din tennisarm. 

Senast uppdaterad: 2020-08-25

 
 
Omdömen på trustpilot:
 8,9 / 10
 
Omdömen på facebook:
 4,8 / 5