Karpaltunnelsyndrom CTS - Behandla effektivt | Rehaboteket

Karpaltunnelsyndrom

Karpal tunnel är ett vanligt förekommande smärtande problem i handen. Karpaltunnelsyndrom orsakas av en nervinklämning i handleden. En av handens huvudnerver, medianusnerven kommer i kläm i den ofta trånga karpaltunneln i handleden. Karpaltunnelsyndrom orsakar ofta kombinerade problem med smärta, värk och domningar i den drabbade handen och är problematiskt både dagtid och nattetid. Domningarna drabbar ofta tummen, pek- och långfinger. Karpaltunnelsyndrom kan effektivt behandla med ett stabilt handledsstöd som effektivt motverkar böjning av handleden för att därigenom minska trycker över den påverkade nerven i handleden.

Handledens anatomi karpaltunneln

Karpal tunneln i handleden är en smal tunnellik struktur bestående av senor, ligament och benstruktur i handleden. En av handens huvudnerver, medianusnerven löper från underarmen genom karpaltunneln in i handen. Medianus nerven kontrollerar handflatan, tummen, pekfingret och långfingrets känsel. I karpaltunneln löper även senor som möjliggör böj och sträckfunktionen i fingrarna. Det är inte ovanligt att det blir trångt i karpaltunneln och passagen blir begränsad med stor risk för att nerven kommer i kläm

Orsak till karpaltunnelsyndrom CTS

Karpaltunnelsyndrom orsakas av tryck från omgivande vävnad i det trånga passaget i karpal tunneln i handleden. Trycket i den begränsade karpaltunneln orsakar ett ökat tryck på medianusnerven med domningar, smärta och känselbortfall i tummen och fingrarna som följd. 
Orsaker till smärta och problem med karpaltunnel syndrom 

 • Anatomiska förutsättningar, karpal tunneln kan vara trängre hos vissa personer vilket medför större benägenhet att utveckla problem med karpaltunnel. De anatomiska förutsättningarna kan var ärftliga och gå vidare i generationer. 
 • Överdriven användning av handen i vinklade lägen ex hantverkare arbetandes i trånga och krävande arbetsmiljöer. 
 • Hormonella förändringar vid graviditet ökar risken för karpal tunnel. 
 • Ålder påverkar risken att drabbas av CTS karpaltunnelsyndrom 

Symptom vid karpaltunnelsyndrom hand och handled

 • Domningar och känselbortfall i tummen, handflatan och pek- och fingret. 
 • Smärta och värk nattetid med påverkad nattsömn orsakad av smärta
 • Brännande känsla i tummen, pek och långfinger med smärta uppåt i underarmen upp mot armbågen. 
 • Lokal svaghet och smärta i handen och handleden. Med problem att greppa föremål. 
 • Viss påverkan av handens finmotorik.
 • Problem med att knyta handen  
 • Svullnad i hand och fingrar

Behandling och rehabilitering vid karpaltunnelsyndrom

Handledsstöd för karpaltunnelsyndrom
Karpaltunnelsyndrom kan effektivt behandlas i form av att avlasta handleden i ett neutralläge med hjälp av ett stabilt handledsskydd. Handledsskyddet stabiliserar handleden effektivt och positionerar handleden i ett gynnsamt läge vid problem och smärta med karpaltunnelsyndrom. Handledsskydden motverkar även handledens förmåga att böja handleden, detta för att minimera risken för ytterligare belastning och förträngning som en böjd handled ytterligare ökar på mediuanusnerven. Med ytterligare risk för smärta och värk i handleden. 
Problemen med karpaltunnelsyndrom är ofta även förekommande nattetid då vi sover med böjda handleder utan vår vetskap. Handledsskydden kan med fördel användas nattetid för att effektivt förhindra och motverka ytterligare problem med karpaltunnelsyndrom nattetid. 

Anti-inflammatorisk behandling. 
Läkemedel ex Eeze spray bidrar till effektiv och säker antiinflammatorisk lokalbehandling. Följ rekommenderade behandlingsdoser för bästa behandlande effekt av läkemedlet.

Om din behandling inte har gett märkbara resultat inom några veckor så rekommenderas att du tar kontakt med din lokala vårdcentral 

Senast uppdaterad: 2019-09-19

 
 
Omdömen på trustpilot:
 8,9 / 10
 
Omdömen på facebook:
 4,8 / 5