Karpaltunnelsyndrom

Karpal tunnel är ett vanligt förekommande smärtande problem i handen. Karpaltunnelsyndrom orsakas av en nervinklämning i handleden då en av handens huvudnerver, medianusnerven kommer i kläm i den ofta trånga karpaltunneln i handleden. Karpaltunnelsyndrom orsakar ofta kombinerade problem med smärta, värk och domningar i den drabbade handen och är problematiskt både dagtid och nattetid. Domningarna drabbar ofta tummen, pek- och långfinger. Karpaltunnelsyndrom kan avlastas med ett handledsstöd som effektivt motverkar böjning av handleden för att därigenom minska trycket över den.

Vår mest sålda produkt

Handledsstöd med skena Karpaltunnel CTS

Unikt handledsstöd med stabiliserande tumdel för extra stöd vid problem med handled och tumme

459 kr

Handledens anatomi karpaltunneln

Karpaltunneln i handleden är en smal tunnellik struktur bestående av senor, ligament och benstruktur i handleden. En av handens huvudnerver, medianusnerven löper från underarmen genom karpaltunneln in i handen. Nerven kontrollerar handflatan, tummen, pekfingret och långfingrets känsel. I karpaltunneln löper även senor som möjliggör böj och sträckfunktionen i fingrarna. Det är inte ovanligt att det blir trångt i karpaltunneln och passagen blir begränsad med stor risk för att nerven kommer i kläm

Orsak till karpaltunnelsyndrom CTS

Karpaltunnelsyndrom orsakas av tryck från omgivande vävnad i det trånga passaget i karpal tunneln i handleden. Trycket i den begränsade karpaltunneln orsakar ett ökat tryck på medianusnerven med domningar, smärta och känselbortfall i tummen och fingrarna som följd. 

 • Anatomiska förutsättningar, karpal tunneln kan vara trängre hos vissa personer vilket medför större benägenhet att utveckla problem med karpaltunnel. De anatomiska förutsättningarna kan var ärftliga och gå vidare i generationer. 
 • Överdriven användning av handen i vinklade lägen ex hantverkare arbetandes i trånga och krävande arbetsmiljöer. 
 • Hormonella förändringar vid graviditet ökar risken för karpal tunnel. 
 • Ålder påverkar risken att drabbas av CTS karpaltunnelsyndrom 

Symptom vid karpaltunnelsyndrom hand och handled

 • Domningar och känselbortfall i tummen, handflatan och pek- och fingret. 
 • Smärta och värk nattetid med påverkad nattsömn orsakad av smärta
 • Brännande känsla i tummen, pek och långfinger med smärta uppåt i underarmen upp mot armbågen. 
 • Lokal svaghet och smärta i handen och handleden. Med problem att greppa föremål. 
 • Viss påverkan av handens finmotorik.
 • Problem med att knyta handen  
 • Svullnad i hand och fingrar

Handledsstöd för karpaltunnelsyndrom

Handledsstöd för karpaltunnelsyndrom
Karpaltunnelsyndrom kan avlastas genom att placera handleden i ett neutralläge med hjälp av ett handledsskydd. Handledsskyddet stabiliserar handleden samtidigt som stödet positionerar handleden i ett gynnsamt läge vid problem och smärta med karpaltunnelsyndrom. Handledsskydden motverkar handledens förmåga att böja handleden, detta för att minimera risken för ytterligare belastning och förträngning som en böjd handled ytterligare ökar på nervbanorna som är påverkade.
Problemen med karpaltunnelsyndrom uppstår även nattetid då vi sover med böjda handleder utan vår vetskap. Handledsskydden kan med fördel användas nattetid för att effektivt förhindra och motverka ytterligare problem med karpaltunnelsyndrom nattetid. 

Om du inte upplever märkbara resultat inom några veckor så rekommenderas att du tar kontakt med din lokala vårdgivare. 

Senast uppdaterad 2022-03-28

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.