Hallux Valgus

Hallux valgus innebär en ökad felställning av stortåleden med en tydlig inåtvinkling av stortån mot de övriga tårna. Hallux valgus innebär ofta smärta i stortåleden, problem med ökat tryck mellan övriga tår och svårt att hitt rätt skor som minimerar trycket över knölen. Hallux valgus omnämns ofta som sned stortåled och vid utvecklade problem  bildas öven en knöl, benutväxt över stortåleden som riskerar att bli tryckkänslig om det uppstår tryck från skor och sandaler. 

Vår mest sålda produkt

Storsäljare
Conex Hallux Valgus

Conex är ett mjukt korrigeringsstöd för hallux valgus och fungerar i alla skor, vardag som vid motion. Stödet kan enkelt justeras med kardborre. 

399 kr

Hallux valgus tips och råd

Hallux valgus beskrivs ofta som sned stortåled eller som en knöl över stortåleden och är ett vanligt förekommande problemen i framfoten. 
Stortåleden har en normal vinkel på upp till 10° vilket är helt normalt. Om vinkeln ökar mer än 10° uppstår ofta ett ökat tryck från stortån mot de övriga tårna i kombination med att stortåleden vrids ytterligare utåt på fotens insida, ofta med en markerad knöl över stortåleden. 

Utlösande faktorer av hallux valgus är ofta ärftliga anlag, om hallux valgus är förekommer i släkten ökar risken att utveckla hallux valgus. 
Hallux valgus påverkas även av ett nedsjunker främre fotvalv då den främre valvbågen sjunker ned och i många fall ökar belastningen lokalt över stortåleden. 
Vid överdriven framfotspronation, ökad belastning på insidan av foten ökar även i sin tur belastningen över framfotens insida lokalt över stortåleden, något som kan ha en negativ inverkan problemen. 
Utvecklingen sker ofta långsamt över tid, med en långsam utveckling av snedvridningen av stortåleden i kombination med en utveckling av hallux valgus knölen över stortåleden. 
Vid långt utvecklad hallux valgus påverkar stortåledens snedvridning ofta de övriga tårna med stor risk för extra tryck och belastning mellan tårna samtidigt som den ökade felställningen i stortåleden orsakar en större och mera utvecklad ben utväxt, hallux valgus knölen. 

Symptom Hallux Valgus
- Hallux valgus uppmärksammas oftast i form av stortåledens ökade inåt vridning mot de övriga tårna i kombination med en begynnande knöl över stortåleden. 
- I takt med att hallux valgus knölen växer så ökar risken för att normala skor ger upphov till tryck smärta lokalt över knölen. 
- Lokal rodnad och ömhet efter kraftigare belastning ofta orsakat av lokala inflammationer i stortåleden. 
- I vissa fall vid längre utvecklad hallux valgus uppstår problem med att avveckla steget utan smärta, smärtan uppstår ofta orsakat av för hård belastning över stortåleden. 

Vad kan man göra vid problem med hallux valgus?
Skoval - Då hallux valgus ofta innebär en ökad bredd över framfoten orsakat av hallux valgus knölen över stortåleden så är det ofta väldigt effektivt att se över sitt skoval. Trånga skor och hårda skor som direkt trycker mot hallux valgus knölen är ofta en av de vanligaste orsakerna till lokal smärta över stortåleden. Runt knölen finns det lokala slemsäckar (bursa) som har till funktion att skydda mot tryck över stortån. Vid hårt och långvarigt tryck från trånga skor kan slemsäcken börja smärta och blir ofta tryckkänslig över hallux valgus knölen. Problemen med tryck över stortån kan enkelt motverkas med rätt skoval som är tillräckligt rymlig och minskar trycket över hallux valgus knölen. 
Klackskor - då klackskor tydligt ökar belastningen över främre fotvalvet och effektivt avlastar hälen så är ofta valet av klackhöjd viktigt. Vid högre klackar ökar belastningen lokalt över framfoten och då ytterligare över stortåleden. Klackskor tillverkas ofta i smalare läster med ökad risk för ökat tryck över framfotens orsakat av skons otillräckliga bredd med ökad risk för tryck över hallux valgus knölen. 
Stabilisera främre fotvalvet - då hallux valgus ofta utvecklas i kombination med ett nedsjunket främre fotvalv så är det av hög vikt att stabilisera främre fotvalvet med hjälpa av ett framfotsstöd, pelotter. En främre pelott kan effektivt utjämna trycket över främre trampdynan med direkt minskad belastning av främre trampdynan som effekt. Säkerställ att hålfotsinläggen har upparbetade främre pelotter för optimalt stöd och lyftande effekt av främre fotvalvet. 
Vid användning av sandaler eller öppna skor inomhus kan lösa pelotter monteras direkt in i sandalerna för att säkerställa att pelotten sitter fast och att den inte tar onödigt med plats. I många sandaler är det inte möjligt att använda pelotter i form av pelottsulor eller hålfotsinlägg varav lösa förklistrade pelotter fungerar ofta väldigt effektivt. 
Stöd för hallux valgus - det finns många skydd för hallux valgus som är utvecklade för att hjälpa till att räta upp stortåleden dagtid eller nattetid vid problem. Hallux valgus stöden är oftast tillverkade av tunna och smidiga material för att möjliggöra behandling med stöd dagtid i vanliga skor.
Motverka pronation i foten – om foten har så kallad överpronation, att foten sjunker inåt så ökar belastningen lokalt över foten och framförallt framfotens insida vilket ökar risken för ökad belastning av den drabbade stortåleden. Att minimera belastningen över specifikt stortåledens insida med hjälp av en pronationssula upplevs ofta positivt vid problem med hallux valgus.
Tryckavlasta hallux valgus – vid användning av skor även specifikt anpassade för hallux valgus kvarstå ofta en ökad risk för lokalt tryck över hallux valgus knölen. Med hjälp av olika silikoninlägg så uppnår man ofta direkt tryckavlastning av hallux valgus knölen vilket motverkar risken för att utveckla lokala tryckproblem över knölen på fotens insida. 

Senast uppdaterad 2023-02-08

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.