Schlatterknä

Vad är schlatter?

Schlatter är ett av de vanligaste knäproblemen hos växande individer mellan 8 -15 år. Schlatter är en inflammation i knäskålssenans fäste på övre underbenet ofta orsakat av överbelastning. Vid schlatter i knät är det inte ovanligt att det bildas en knöl sk schlatterknöl över fästet under knäleden. Området runt schlatter inflammationen är ofta väldigt tryckkänsligt på grund utav inflammationen. Schlatter drabbar en tillväxtzon under knäleden, tillväxtzonen har alla barn som växer och den ”mjukare” tillväxtzonen övergår till normal ben struktur när barnen har vuxit färdigt. Schlatter är helt ofarligt och problemen försvinner i samband med att barnen har växt klart. 

Vår mest sålda produkt

Storsäljare
Schlatterknäskydd - Genum Patella

Smidigt knäskydd speciellt utvecklat för idrottande barn mellan 8 - 15 år med schlatterproblem

429 kr

Knäledens anatomi schlatterknä

Schlatters sjukdom eller morbus schlatter är en inflammation i knäskålsenans fäste (tuberositas tibiae). Främre lårmuskeln (quardriceps) övergår till knäskålssenan där knäskålen är infäst. Knäskålssenan fäster på övre underbenet (tibia) framsida ca 5 cm nedanför knäleden. Växande individer mellan 8-16 år har en outvecklad benstruktur med flera olika tillväxtzoner, knäskålsenans fäste på övre underbenet är en utsatt är en av tillväxtzonerna. Tillväxtzonerna övergår till solid benstruktur efter det att barnen har växt klart. Vid aktivitet så aktiverad den främre lårmuskeln vilket sträcker knäskålssenan och påfrestar knäskålssenans fäste på övre underbenet. Vid intensiv träning flera gånger i veckan i kombination med mycket rörelse dagtid i skolan ökar risken att utveckla en överbelastningsskada, schlatter.  Risken för att drabbas av schlatter ökar i samband med att barnen går in i en tillväxtperiod med kraftig tillväxt. Om kombinationen av träning flera gånger i veckan och tillväxtzonen sammanfaller ökar risken för att utveckla en överbelastningsskada i knäleden, schlatters sjukdom. 
Schlatter knä orsakas av en överbelastning i knäleden med inflammation smärta och är alltid övergående i samband med att barnen slutar växa.

Orsak till schlatter i knät

  • Schlatter drabbar växande individer mellan 8-16 år och är en överbelastningsskada
  • Schlatter smärta orsakas av inflammationen i knäskålsenans fäste
  • Tillväxtperioder i kombination med hög träningsmängd kan vara en utlösande faktor till schlatter i knät. 

Symptom vid schlatter i knät

  • Smärta i knäskålssenans fäste på övre underbenets framsida framförallt under aktivitet men även efter viss tids stillasittande i ex skolan. 
  • Smärtan intensifieras vid kraftigare aktivtering av främre lårmuskeln. Schlatter problem kan i vissa fall smärta vid trappgång upp och ned då främre lårmuskeln arbetar kraftigt.
  • Viss svullnad och lokal ömhet över knäskålssenans fäster på underbenets framsida. 

Rehab schlatter

Avlastning är oftast effektivt vid problem. Avlastning, vila innebär att man försöker att minska belastningen i området för problem vilket kan vara total avhållsamhet vid kraftigare problem.  Avlastning innebär att schlatterinflammationen får en möjlighet att lugna ned sig och minskar oftast i smärta. Schlatter är helt ofarligt och övergående, att idrotta med lättar schlatter smärta är helt utan risk. Ett avlastande knäskydd för schlatter hjälper ofta att snabbare uppnå smärtfria lägen vid schlatterknä. 

  • Då knäskålssenan sitter ihop med främre lårmuskeln är det oftast väldigt effektivt att regelbundet stretcha främre och bakre lårmuskeln regelbundet efter träning. Stretcha åsyftar till att mjuka upp och undvika korta muskler som påfrestar muskelns ursprung och fäste mer. Att systematiskt efter träning stretcha lårmuskeln fungerar ofta väldigt effektivt vid schlatter. Vid smärtsamma perioder med schlatter smärta kan stretching bli svårare att genomföra. 
  • Specifika behandlande schlatter knäskydd bidrar till extra avlastningen vid aktivitet. Schlatterskydden är konstruerade för att effektivt avlasta det smärtsamma inflammerade området vid schlatter. Ett knäskydd för schlatter skall alltid appliceras ovanför smärtpunkten på knäskålssenan för bästa effekt vid problem med schlatter vid träning och aktivitet.

Senast uppdaterad 2022-03-25

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.