Korsbandsskada

Korsbandsskador är en av de allvarligaste knäskadorna i knäleden och uppstår ofta i samband med högintensiv idrott och kontaktsport med indirekt eller direkt våld mot knäleden.  Knäleden har ett främre och ett bakre korsband som tillsammans bidrar med en väsentlig del av knäledens passiva ledstabilitet tillsammans med de inre och yttre ledbanden. En korsbandsskada kräver ofta en omfattande behandling och i vissa fall rekonstruktion av det skadade korsbandet med en disciplinerad rehabilitering i samråd med sjukvårdspersonal efter korsbandsskadan. 

Vår mest sålda produkt

Storsäljare
Genum Liga X

Knäskydd vid främre korsbandsskador - motverkar översträckning i leden för mer kontroll och stabilitet.

1 749 kr

Korsbanden bildar ett X i knäleden med det bakre korsbandet i bakre delen av knäleden och det främre korsbandet placerat i den främre delen av knäleden. 
Det främre korsbandet stabiliserar knäleden och motverkar att skenbenet (tibia) glider framåt i förhållande till lårbenet (femur) . Främre korsbandet bidrar även till rotationsstabilitet i knäleden. 
Det bakre korsbandet kontrollerar underbenets rörelse i knäleden bakåt och tillsammans är det främre och bakre korsbanden viktiga för den totala knäledsstabiliteten både i rörelse framåt bakåt samt inåt utåt. 

Vid skada på korsbandet får knäleden en ofta nedsatt totalstabilitet och minskad kontroll av knäleden. En korsbandsskada i knäleden klassificeras i förhållande till omfattningen av skadan på själva korsbandet och de olika klassificeringarna innebör hur omfattande skadan är. 
Bristningar i korsbandet klassificeras i tre olika omfattningar, rupturgrad 1 -3. 

  • Skada korsbandet - Grad 1 – en mindre del av korsbandet är påverkat. Oftast orsakat av en partiell ruptur (delvis bristning) av korsbandet. Bristning av korsbandet grad 1 smärtar lokalt i knäleden men har mindre omfattande funktionsnedsättningar eller instabilitetsproblem i knäleden. 
  • Skadat korsband Grad 2 – en större del av korsbandet har påverkats med lokal smärta i knäleden samt instabilitetsproblem i knäleden. En korsbandsskada grad 2 innebär alltid instabilitetsproblem i knäleden. Vid vissa rörelser upplevs även knäleden dysfuntionell.
  • Skada korsband Grad 3 Innebär att hela främre korsbandet har gått av med en omfattande funktion och stabilitetsnedsättning som resultat av att korsbandet gått av. Omfattande rehabilitering och ofta ett kirurgiskt ingrepp (främre korsbandsrekonstruktion) är ofta nödvändigt för att återfå funktion och stabilitet i knäleden

 

Läs mer om främre korsbandsskada ACL 
Läs mer om bakre korsbandsskada PCL

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.