Dålig hållning

Dålig hållning är ett väldigt vanligt förekommande problem som dagligen och dagligen orsakar problem i rygg, nacke och axlar. Dålig kroppshållning i övre bröstryggen påverkar bröstrygg, nacke och axelpartiet negativ ofta med en kraftig kurvatur på bröstryggen som direkt påverkar muskulatur, ledband och ligament i bröstryggen negativt. Dålig hållning orsakas ofta av ett framåt roterat axelparti som tar med sig bröstrygg och nacke i en ogynnsam position.

Vår mest sålda produkt

Storsäljare
Hållningsväst EXTO™

Hållningsväst EXTO™ är en smidig justerbar hållningsväst för bättre hållning och positionering av axlarna

799 kr

Orsaker till dålig hållning

Utvecklingen av dålig kroppshållning sker ofta över tid och är ofta helt oberoende av stående eller sittande position, en vanlig orsak till utvecklingen är ex arbete bakom en dator i sittande ställning eller rent naturliga faktorer som muskulär utveckling eller en framåtroterad kroppshållning med rotationen huvudsakligen orsakad av axlarnas position. Det finns ett tillstånd kyfos som innebär en ökad grad av krökning av bröstryggen. Kyfos i enklare omfattning bidrar även generellt till en ökad kurvatur på bröstryggen som i en alldaglig situation upplevs som dålig hållning. 
Dålig hållning smärtar normalt inte vid kortare perioder, smärtan, ömhet eller lokal stelhet i bröstrygg, nacke och axlar uppstår ofta vid längre perioder av onormal position av bröstrygg och nacke som ex vid en arbetsplats med rörliga arbetsmoment framför kroppen eller i miljöer som muskulärt påfrestar överkroppen, nacken och axlarnas muskulatur. 
När axlarna trycks framåt följer bröstryggen och nacken efter vilket skapar en onormal position. Om nacken och nackmuskulaturen behöver bära upp och stabilisera huvudets vikt på ca 4 kg i en överdrivet framåtlutad position ökar ofta påfrestningen av nackmuskulaturen vilket ofta kan vara den huvudsakliga orsaken till att man utvecklar smärta, trötthet och lokal ömhet i nacken och bröstryggen. Problem som ofta uppstår direkt orsakades av den onormala positionen på överkroppen. 

Symptom vid dålig hållning.

  • Smärta i bröstrygg och eller nacken direkt orsakat av konstaterad dålig hållning.
  • Trötthetskänsla i bröstryggen, ofta med mera utvecklade problem på eftermiddagarna i samband med muskeltrötthet. 
  • I vissa fall uppstår huvudvärk. Huvudvärken orsakas ofta av nackmuskulaturens spänningar sk spänningsvärk 
  • Stelhet och lokal ömhet i omkringliggande muskulatur och senfästen orsakas av den dåliga hållningen orsakar en felställning med axlar, bröstrygg, nacke i ett ogynnsamt läge för muskler och muskelfästen. 

Produkter för dålig hållning.

Regelbunden positioneringsträning hjälper att ofta effektivt till att motverka dålig hållning. Att medvetet arbeta, träna eller vardagligt tänka på sin dåliga hållning är alltid positivt för att långsiktigt förbättra hållningen. Komplexiteten att själv tänka på sin dåliga hållning kräver en enorm disciplin och är nästan helt omöjligt under en hel arbetsdag eller träningsmoment. Att bära ett så kallat påminnelsebandage som en hållningsväst hjälper till med positionsträningen utan att man själv behöva tänka på sin dåliga hållning.  
En hållningsväst motverkar även effektivt en framåt roterade axel som ofta är den direkta orsaken dålig hållning. Framåt roterade axlar påverkar även bröstryggen och ökar belastningen över bröstrygg och halsrygg och nacke.  Att använda en hållningsväst ger direkt bättre hållning och motverkar effektivt den dåliga hållningen som bidrar till att axlarna faller framåt. 
Rörelseträning och aktiva träningsprogram för dålig hållning ger dock de en permanenta förbättringarna av dålig hållning. Kombinationen av kort och långsikts åtgärder bidrar effektivt till att motverka dålig hållning.

Effekten av en hållningsväst för dålig hållning.

En korrekt konstruerad hållningsväst är huvudsakligen utvecklad för att stödja överkroppen utan att ta över kroppen och musklernas aktivitet. Det finns i dagsläget ett stort antal hållingsvästar på marknaden och många kunder undrar vad som är den huvudsakliga skillnaden. Skillnaden är ofta baserade på materialkompositioner och konstruktion. Alla korrekta hållningsprodukter skall vara dynamiska för att på bästa sätt stimulera samspelet mellan muskulär aktivitet och hållningsstödets effekt, detta för att på bästa sätt motverka dålig hållning utan att påverka överkroppen i för stor utsträckning. En dynamisk hållningsväst har högre grad av elastiska material runt axeln för att motverka att banden / västen hänger upp användare i en statisk position. En dynamisk väst behöver även vara fulla anpassningsbar och skall gärna på enklaste sätt klara av att justeras för att på bästa sätt uppnå optimal individuell anpassning i linje med respektive användares individuella behov. Om västen går att anpassas individuellt över höger och vänster sida är även det en stor fördel för användare. 
Kort förklarat så skall man vara uppmärksam på att västen skall vara elastisk och fullt justerbar för att på bästa sätt uppnå stöd vid problem med dålig hållning. 
Ju mer anpassning en hållningsväst har desto större sannolikhet är det att produkten går att ställa in på bästa sätt för att nå den eftersöka neutralpositionen för respektive användare. Neutralposition innebär en bättre position av bröstrygg, axlar, nacke och huvud i en linjär belastning för att på bästa sätt motverka problem, stelhet och smärta i samband med normal dålig hållning.

Senast uppdaterad 2022-05-05

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.