Hälsporre - Plantar fasciit - Effektiv avlastning | Rehaboteket

Hälsporre (plantar fasciit)

Ont i hälen är ett av de vanligaste förekommande smärtproblemen som normalt uppstår i foten.  En av de vanligaste orsakerna till smärta i hälen är plantar fasciit / hälsporre. Under foten löper en kraftig senspegel - plantar fascian som utgår från hälen och löper framåt över fotens undersida och fäster i tårnas grundleder. Vid varje steg lyfts foten och senspegeln spänns och stabiliserar det längsgående valvet hålfoten. 

Vad är hälsporre?

Vid överbelastning i foten kan mindre bristningar uppstå i senspegelns ofta på insidan av hälen. Problemet omnämns vardagligt som hälsporre men orsakas ofta av inflammationssmärta och benämns som plantar fasciit med en smärtpunkt på insidan av hälen i övergången till fotvalvet. Hälsporre orsakas av ett kalkutskott som bildas mitt under hälen, kalkutskottet smärtar mitt under hälen och kan behandlas med belastningsavlastande produkter. Att behandla hälsporre och plantar fasciit sker ofta simultant då båda problemen härstammar från samma ursprung. Behandla hälsporre och plantar fasciit bör inledas tidigt vid problem. Med tanke på plantar fascian involvering i varje steg kan inflammationen bli svårläkt vid utdragna problem.

Fotens anatomi - plantar fasciit / hälsporre

Under foten löper en kraftig bindvävsplatta (plantaraponeurosen). Bindvävsplattan löper från hälen och fäster i tårna. Bindvävsplattan har till funktion att stabilisera fotvalvet och foten vid avveckling av steget. När avvecklingen av steget påbörjas stäcks bindvävsplattan under foten med en direkt stabiliserande effekt för fotens längsgående fotvalv, hålfoten. 
Vid kraftiga belastningar med hög intensitet kan det uppstå bristningar i bindvävsplattan. Bristningarna smärtar lokalt på insidan av foten i början av hålfoten och omnämns som plantar fasciit/hälsporre. 

Orsak till plantar fasciit / hälsporre

 • Hälsporre / plantar fasciit orsakas av en lokal inflammation pga av bristningarna i senspegeln under foten. 
 • Överbelastningen vid idrott har ofta att göra med kraftiga hopp och landningar på foten. Krafterna som foten utsätts för kan orsaka bristningar i senspegeln som när de blir inflammerade smärta med lokal inflammation i foten. 
 • Plantar fasciit är en ett vanligt förekommande vid vardaglig belastning och problemen förekommer lika ofta på personer som inte idrottar. Överbelastningen orsakas ofta vardagligt av dåliga skor som inte stabiliserar eller kontrollerar foten vid belastning. 
 • Plantar fasciit / hälsporre utlöses ofta av överpronation i foten. Pronation är en inåtrotation i foten som ökad belastningen av senspegeln. Om pronationen är kraftig så ökar automatiskt belastningen över senspegelns insida med risk för att utveckla plantar fasciit smärta på hälens insida. 

Symptom vid hälsporre / plantar fasciit

 • Hälsporre / plantar fasciit smärtar ofta på hälens framkant / insida i övergången från häl till hålfot. Smärtpunkten vid plantar fasciit kan identifieras genom att böja upp stortån och samtidigt tryck i hålfoten, fotvalvet. Följ den markerade senan som framträder när stortån böjs uppåt bakåt mot hälen. Precis i övergången hålfot / valvstöd hittar man smärtpunkten tydligt. 
 • Vid ökad belastning ökar smärtan över smärtpunkten. Svårt att stå eller gå på tå utan kraftig smärtutveckling. Tågång sträcker senspegeln vilket direkt ökar belastningen. 
 • Lokal svullnad över problemområdet med ibland lätt rodnad 
 • Morgonstelhet och igångsättningsproblem. Första stegen på morgonen smärta ofta intensivt och foten upplevs stel och svår att belasta. 

Vad göra vid plantar fasciit/hälsporre? Hälsporre behandling och rehab. 

Generellt skall inte inflammationer i foten nonchaleras då långvariga problem med smärta i samband med plantar fasciit kan vara svårbehandlade.  Ju tidigare behandlingen sätts in desto bättre är förutsättningarna att snabbare bli problemfri. 

Vid plantar fasciit, som är en lokal inflammation i foten så bidrar avlastning ofta till en väldigt effektiv behandling av smärtan i hälen. Avlastning innebär att inte utsätta senspegeln under foten för hög belastning vilket ofta är en väldigt effektiv behandlingsform vid plantar fasciit/hälsporre som bidrar till att inflammationen får en möjlighet att lugna ned sig med ofta märkbara resultat i smärta redan efter en kortare period. 

 • Lokal anti-inflammatorisk behandling över smärtpunkten vid plantar fasciit / inflammationen fungerar ofta effektivt för lokal smärtlindring och lindring av inflammationen. Kombinationen av avlastning och anti-inflammatorisk behandling ger ofta förstärkt effekt snabbare
 • Lokal anti-inflammatorisk behandling med Eeze spray är en effektiv behandling av plantar fasciit. Eeze sprayen ger en säker och effektiv behandling alltid med rätt behandlings dos. Läs bipacksedeln innan behandlingen för att säkerställa dosering och användning. 
 • Pronationsstöd - Anatomiska förutsättningar med överpronation i foten bidrar till ökad risk för utveckling av plantar fasciit / hälsporre. Ett stabiliserande och pronationskompenserande sula säkerställer minskad felställning i foten och bidrar därmed till en bättre och mera normal belastning av senspegeln som smärtar vid plantar fasciit.  
 • Nattskena vid morgonsmärta och stelhet. En anpassningsbar nattskena sträcker senspegeln under foten nattetid och bidrar ofta till smärtfrihet från morgonstelhet och smärta i foten. Nattskenan för plantar fasciit är konstruerad för att ge anpassningsbar sträckning av senspegeln under foten för att på sikt bidra till en väl töjd senspegel. Nattskena är en av de effektivaste rehabiliterande lösningar för att på lång sikt motverka återkommande plantar fasciit. 
 • Kompressionsbehandling fungerar ofta väldigt positivt för smärta vid plantar fasciit. Kompressionsbehandlingen stävar efter ett kraftigt lyft av senspegeln i hålfoten för att minska belastningen av inflammationen vid belastning. Kompressionsbehandlingen med hjälp av kompressionsstrumpan PF8 är speciellt utvecklad för att avlasta och behandla av plantar fasciit. PF8 stumpa mot hälsporre kan användas oavsett aktivitet i förebyggande eller behandlande syfte. 
 • Avlastande inlägg för plantar fasciit / hälsporre. Ett avlastande inlägg bidrar till minskad belastning över det inflammerade området. Avlastande inlägg för hälsporre / plantar fasciit kombinerar dubbel avlastning för båda smärtpunkterna i samma produkter. 
 • Sjukgymnastik – rehab träning för plantar fasciit. En sjukgymnast kan individuell anpassa rehab träning för optimal träning i linje med individuella behov.  Ofta förekommer sträckningsövningar och långsamma töjningar av fotens senspegel likartat med en nattskena funktion. 
 • Biomekaniska fotbäddar – vid långvariga problem med plantar fasciit kan en ortopedingenjör eller ortopedtekniker individuellt tillverka en biomekanisk fotbädd för att effektivare avlasta och stabilisera foten för minskad belastning av senspegeln under foten. Fotbädden skall tillverkas i ett avlastat läge och smärtpunkt och senmarkering i hålfoten bidrar till effektiv avlastning och behandling av plantar fasciit

Se alla våra produkter för hälsporre

Senast uppdaterad: 2020-04-22

 
 
Omdömen på trustpilot:
 8,9 / 10
 
Omdömen på facebook:
 4,8 / 5