Stukad fot

Stukat foten? Ledbandsskador i fotleden hör till de vanligaste skadorna både inom idrott och motion och drabbar allt från elitidrottare till vanliga motionärer.
En stukad fot påfrestar ofta ledbanden i fotleden och är antingen totala eller sk partiella vilket innebär att antingen går ledbanden helt av i foten eller så uppstår det delvisa bristningar i fotledens stabiliserande ledband. Stukning av fotleden ger oftast upphov till blödningar i skadeområdet med ofta kraftiga svullnader och lokal ömhet i fotleden. 
Vrickning av fotleden orsakas av att fotledens rörelseomfång har överskridits, vilket direkt påverkar fotledens stabiliserande ledband. 90% av de stukningarna i foten sker på utsidan av foten men ledbanden på fotens insida kan även skadas.  En stukad fotled innebär ofta nedsatt grundstabilitet i fotleden och många upplever instabilitetsproblem lång tid efter skadan. Korrekt rehab av den vrickade fotleden bidrar till bättre stabilitet på lång sikt.
Då en stukad fot uppstår utanför fotledens normala rörelseomfång så kan en stabiliserande fotledsortos effektivt stabilisera fotleden för att motverka och stabilisera en stukad fotled för att effektivt motverka återkommande problem med stukade fötter. Fotledsortosen tillåter rörelse i fotleden i sidled men motverkar effektivt att fotleden återigen stukas i ett skadligt ytterläge.

Vår mest sålda produkt

Storsäljare
Fotledsskydd Wraptor - Speed LACE

Stabilt fotledsskydd för alla aktiviteter och sporter så som fotboll, handboll, löpning

629 kr

Fotleden stabiliseras huvudsakligen av starka ledband som förbinder ben till ben i fotleden. 
Ledbanden i fotleden hjälper till att upprätthålla fotledens struktur och bidrar till fotledens grundstabilitet. Den vanligaste stukningen i fotleden sker på ledbandet som förbinder vadben med språngbenet. Språngbenet är ett centralt ben i fotleden och utgör en tydligt stabiliserande grund för hela foten. En stukning av foten drabbar oftast ledbandet på fotledens utsida med nedsatt stabilitet som direkt effekt av stukningen i foten.
  
Ledbandsskador i fotleden förekommer i med olika omfattningar och klassificeras efter undersökning graden av stukning på en skala 1-3. Graden av klassificeringen är beroende på hur mycket ledbanden i fotleden är påverkade av stukningen i fotleden. 

Grad 1 Lätt stukad fot / vrickad fotled 
Stukad fot Grad 1 innebär en lättare stukning av fotleden med mindre omfattande påverkan på ledbandet på fotledens utsida. Stukad fot grad 1 upplevs lindrigt av den drabbade med ofta bara lokal ömhet över det skadade området och lättare svullnad som en effekt av stukningen i fotleden.

Grad 2 Stukad fot / vrickad fotled med ledbandspåverkan 
Stukad fot grad 2 är en mera omfattande skada på ledbanden i fotleden. Ledbanden är påverkade och kan ha en delvis bristning i dess stabiliserande struktur (partiell ruptur). Den delvisa bristningen av ledbandet är ofta orsakad av omfattande stukning av foten i samband med idrott och aktivitet. I samband med stukningen svullnar fotleden och en tydlig ömhet och smärta uppstår över det skadade ledbandet i fotleden. Grad 2 stukningar innebär ofta nedsatt stabilitet i fotleden. Grad 2 skadat ledband behöver ofta en speciell rehab för att återfå stabilitet och funktion efter fotledsvrickningen 

Grad 3 Stukad fot / vrickad fotled med omfattande ledbandsskada i fotleden. 
En grad 3 stukning sker ofta vid ett tydligt skadetillfälle med direkt smärta och svullnad över fotleden. Grad 3 stukning innebär att det stabiliserande ledbandet helt går av (total ruptur) Fotledsstukningen är omfattande vid en total ruptur av ledbandet i fotleden. Fotleden svullnar kraftigt och blir ofta kraftigt missfärgat efter vrickningen. Ett ledband som har gått av helt innebär alltid nedsatt stabilitet i fotleden. Rätt rehab för en skada fot och ett stabilt fotledsstöd möjliggör fortsatt funktion efter rehabiliteringen av den stukade foten. 
Orsaker till stukad fot/vrickade fotleder
En stukad fotled påverkas av flera olika faktorer samtidigt så som anatomiska faktorer, utrustning, underlag, idrott och belastningsintensitet. 

Anatomiska faktorer i foten som påverkar ökar risk för stukade fotleder är bland annat fotens ställning vid belastning. Pronation och supination innebär en ökad grad av felställning i foten inåt (pronation) eller utåt (supination). Den ökade felställningen påverkar fotledens stabiliserande struktur och kan vara en bidragande orsak till stukade eller vrickade fötter. 

Utrustningen är ofta en viktig del för att effektivt förebygga en stukad fotled. En fotbollsko är ofta en optimal sko för att spela fotboll i men en ytterst dålig lösning för att stabilisera foten. Bottensulan i en fotbollsko är ofta betydligt smalare än foten vilket innebär att skon töjs ut framförallt på utsidan av framfoten. Uttöjningen av materialet utanför skons bottensula innebär ökad kraft utanför skons stabiliserande bottensula med ökar risk för yttre fotledsstukningar. 

Underlag påverkar risken för att stuka fotleden. Vid högintensiv träning på ojämna underlag ökar risken för stukade fötter och behovet av stabiliserande fotledsstöd för att effektivt förebygga stukade fotleder. 
Kroppsvikten påverkar belastningen över fotleden och kan även ökar risken för stukade fötter. 

Åtgärd vid vrickad fotled - Rehab

  • En fotledsskada skall så fort som möjligt efter skadetillfället ses över. I den akuta fasen är högläge och kompression för att motverka svullnad i fotleden, kyla (gärna is eller kylpåse) till för att minska blödningen och svullnaden. 
  • Vid omfattande fotledsstukningar rekommenderas avlastning den första tiden med ex kryckor för att tillåta läkning av den stukade fotleden. Vid akut avlastning rekommenderas ofta en stabiliserande fotledsortos för effektiv immobilisering och stöd. 
  • Efter den akuta fasen rekommenderas belastning av fotleden för att snabbt återfår rörlighet och även effektivt minska svullnade över den stukade fotleden. Belastningen kan genomföras så länge inte smärta uppstår i fotleden. Fotleden är normalt stel i början, det är vanligt med igångsättningsproblem efter en stukad fotled.
  • Sjukgymnastisk rehab träning är att rekommendera efter en allvarligare skada. Rätt rehab av en stukad fot bidrar till en normal funktion av fotleden efter rehabilitering som bäst utförs av en fysioterapeut.
  • Balansplatta ger en väldigt effektivt muskelstärkande träning. Rekommendationerna är 5 minuter per dag i 6-8 veckor för att ytterligare stärka fotleden efter stukning och vrickning. Träning och rehab med balansplatta skall endast genomföras utan smärta.
  • Med tanke på att fotleden efter skada ofta har nedsatt stabilitet så kan ett stabilare fotledsstöd stabilisera den stukade eller vrickade fotleden. Ett fotledsskydd är speciellt konturerat för att motverka ett skadligt ytterläge och ger stabilitet till en instabil stukad fot.

 

Klicka här för att se alla våra fotledsskydd för stukad fot

Senast uppdaterad 2022-05-21

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.