Köp knäskydd med skenor online | Rehaboteket

Knäskydd med skenor

Vid omfattande skador på knäledens stabiliserande strukturer och ledband upplevs knät ofta instabilt och osäkert. Ett knäskydd med skenor är speciellt konstruerat för att ge öka med mediala / laterala stabiliseringen av knäleden och ger extra stöd och kontroll. Knäskydden finns i flera olika modeller med olika typer av skenor, gemensamt är att skenorna alltid är placerade över knäledens in- och utsida och att skenorna har olika ledade konstruktioner för optimal stabilitet och smidighet. Vi på Rehaboteket har marknadens bredaste sortiment av produkter för en instabil knäled.  Vill du ha hjälp med att hitta rätt produkt för dig och dina problem så är vi gärna behjälpliga per telefon 08-244734 vardagar mellan 9-16. Kampanj 20% rabatt
knäskydd med skenor
Knäskydd SRX skenor för sidostabilitet. Skenan är ledad och påverkar inte knäledens rörelseförmåga
 799 kr 999
Kampanj 20% rabatt
knaskydd_med_skenor

TheraGO är ett anatomiskt knäskydd med skenor för extra stabilitet och kontroll av en instabil knäled. 

 879 kr 1099
Knäskydd med skenor för sidostabilisering
Knäskydd med metallskenor för sidostabilitet vid inre och yttre ledbandsskador
 1 099 kr 
knäortos med skenor
Knäortos för stabilisering av ett instabilt knä med behov av extra stabilitet och avlastning.
 1 399 kr 
Kampanj 14% rabatt
Knäskydd vid korsbandsskada
Knäskydd vid främre korsbandsskador för kontroll och stabilitet. Hyper-Ex motverkar översträckning i leden
 1 499 kr 1749
Knäortos knäartros

Smidig knäortos med stöd och avlastning av knäleden vid ex. artrosproblem och instabilitet

 1 799 kr 
Knäskydd för korbandsskada
Knäskydd för främre korsbandsskada CoTEX LIGA X – extra stabilitet vid korsbandsskada
 1 998 kr 
påläggsortos knäskydd
Påläggsortosen är konstruerad för enklaste applicering över knäleden. Knäskyddet har två sidostabiliserande skenor för optimalt stöd vid ex artrosproblem
 1 599 kr 
Knästöd med stöd för knäleden

Knästöd GenuFit LIGA är ett stabilt och smidigt knästöd för effektiv stabilisering. Låg profil över led och endast 33 cm hög

 2 099 kr 
knäskydd vid meniskskada
Knäskydd Menisk Stabil är utvecklat för extra stöd vid meniskskada i knät.
 1 299 kr 
Knästöd artros

Knästöd Genufit Artro är ett stabilt och smidigt knästöd för vardagligt användande vid instabila knäleder, menisk och artrosproblem. 

 2 299 kr 
Kampanj 35% rabatt
Knästöd knaortos
Knäortos för stabilitet, kontroll vid korsbandsskada, ledbandsskada och instabil knäled.
 1 879 kr 2899
Kampanj 20% rabatt
knäskydd korsbandsskada
PP3 Knäskydd för korsband och ledbandsskador av högsta kvalitet för stabilitet och kontroll av en instabil knäled
 3 999 kr 4999
Kampanj 20% rabatt
knäskydd skidåkning

Innovativt knäskydd för korsbandsskador och ledbandsskador med behov av kontroll och extra stabilitet av knäleden 

 4 239 kr 5299

Mer om knäskydd med skenor

Ett knäskydd med skenor är i stort sett alltid tillverkade utifrån samma principer men med flera olika konstruktioner beroende på grad av stabilitet eller funktion. Skenorna i produkterna är alltid placerade på insidan och utsidan av knäleden i egna fixerande fickor, skenornas placering samverkar för att ge optimalt med stöd över inre och yttre delen av knäleden samtidigt.
För att skenorna skall klara av att ge maximalt med stöd och kontroll behöver produkterna även ha anpassningsbara bandsystem som bidrar till ytterligare fixering av skenan över knäleden. Band systemen sitter alltid över låret och vaden för att säker skenan upptill och nedtill.  Möjligheten att öka respektive minska bandsystemens kompression möjliggör en förändrad stabilitetsprofil av knäskyddet med möjlighet till optimal individuell anpassning i linje med unika behov. Det finns flera olika knäskydd med skenor samt flera olika modeller av själva skenan samt band systemen. Nedan försöker vi klargöra de olika huvudsakliga skillnaderna mellan produkterna för att underlätta för dig som skall köpa knäskydd att hitta den mest lämpade modellen för dig och dina knäbesvär.

Olika knäskydd med skenor beroende på skada, situation och behov.

De finns tre produktmodeller av knäskydd med skenor, cirkulärt knäskydd, påläggsortos och funktionell ortos.
Cirkulära knäskydd är produkter som man drar upp över knäleden, fördelen är produktens möjlighet till kompression då hela skyddet komprimerar runt leden på samma sätt. Det är av yttersta vikt att en funktionell produkt har en anatomisk passform för att kompressionen skall fungerar optimalt. Det finns många tillverkare av knäskydd men bara ett fåtal som tillverkar med anatomisk passform. Vi på Rehaboteket väljer alltid produkter med överlägsen anatomisk passform. Skenorna sitter alltid insydda i knäskydden i fixerande fickor. Fickorna kan vara tillverkade av allt från skinn till nylon med optimal slitstyrka.
Påläggsortoser är produkter som man inte behöver dra upp över foten utan enkelt kan lägga över leden och justera önskad grad av kompression individuellt över lår och vad. Fördelen med dessa produkter är att de kan anpassas individuellt över lår och vad, vid kraftiga lår men normala vader ger en påläggsortos möjligheten ta hänsyn till låret helt oberoende av vaden. Skenorna sitter insydda i fixerade fickor som tillåter att man tar ut skenorna vid exempelvis tvätt av sin produkt.
FKO är de mest stabiliserande produkterna. FKO står för funktionell knä ortos och är egentligen en enda hel skena som är formade för anatomisk passform över lår och vad. En FKO är alltid de stabilaste knäskydden med skenor och är de modellerna som klarar av att stabilisera leden  på bästa sätt.

Olika skenor ger olika funktioner

Knäskenorna är generellt konstruerade för ge bästa stabilitet och minsta möjliga rörelsepåverkan i leden. För att minimera skenornas påverkan är de tillverkade av tunn men stark dural-aluminium och rostfritt stål. Mitt i skenan över leden sitter ett rörligt led centra som tillåter full rörelse i böj och sträck. Skenorna skall generellt inte motverka rörelsen utan vara fokuserade på att stabilisera leden över in och utsida.
Det finns flera olika ledcentra med olika fördelar beroende på skada och behov.
De olika modellerna är enkelledad-, dubbelledad- och polycentriskt ledcentra samt lamellskenor. Alla leder är konstruerade med en  övre och nedre skänkel som följer låret och vaden med utgångspunkt från ledcentrum.
Enkel-ledade skenor är den enklaste konstruktionen av en skena där den övre skänkeln möter den nedre i en rörlig teflonbelagd led. Enkel-ledade skenor sitter vanligtvis i billigaste produkter men ger ett bra förstärkt stöd i sidled men aningen mindre följsamhet i leden vid kraftfullare högintensiv belastning.
Dubbelledade skenor är en mera avancerad konstruktion där skenornas övre och nedre skänklar är infästa i ett ledcentra med två rörliga ledcentran. Fördelen med en dubbel led är att rörligheten i leden inte påverkas överhuvudtaget vilket minimerar knä skenans avvikelse ifrån knäledens naturliga rörelsemönster. Ledcentrum i en dubbel led är alltid klädda med teflon för att säkerställa minimalt med fiktion i leden vid användning.
Polycentriska leder är produkter som har en optimal rörelseförmåga i linje med knäledens naturliga rörelsemönster. Lårbenet glider över underbenet i böj lägen och skapar en unik ledrörelse. En polycentrisk led följer ledrörelsen i ett optimalt förhållande vilket säkerställer så optimal synkronisering mellan produktens rörelsemönster och knäledens rörelsemönster. Den största fördelen med polycentriska leder är att den avvikande rörelsen som kan uppstå i miss synk mellan leden och knäleden minimeras vilket förbättra skenan och knäskyddet fixering över knäleden även vid kraftfullare belastning och högintensiv aktivitet. Alla bättre KFO modeller tillverkade med en rigid metallram har alltid polycentiska ledcentra för att därigenom minimerar risken för migrering och rörelse av metallramen både mot lår och vad.  
Lamellskenor är en helt unik typ av skena för extra stabilitet och avlastning av leden. Skenan består av 5 stycken tunna flexibla skenor som saknar led. Skenan är fullt följsam i böj och sträck men helt stum i sidled för att ge bästa möjliga stabilitet i sidled.

Kompletterande funktioner för bästa funktion

För att skenorna i produkterna skall ge optimal funktion behöver knäskydden med skenor utrustas med bandsystem. Bandsystemen fungerar på olika sätt beroende på konstruktion och det finns tre huvudsakliga konstruktioner på band, cirkulära, halv-cirkulära och centrum fixerade band.
Cirkulära band är omslutande band placerade över lår och vad med en justerings punkt. De cirkulära banden har ingen fixeringspunkt mot skenan utan löper fritt över skenan.
Halv-cirkulära band sitter infästa i skenfickorna och löper endast över halva knäskyddet. Banden finns alltid i ett främre och ett bakre band vilket möjliggör optimal anpassning individuellt över produktens främre och bakre det. Halv-cirkulära band ger en större möjlighet att anpassa produkten i linje med individuella behov.
Centrumfixerande band är cirkulära bandsystem med utgångspunkt från mitten av låret och mitten av vaden. Centrumfixerade band sitter alltid fixerade i knäskyddets skenor vilket medför ännu effektivare fixering och justering av skenorna. Banden spänns utifrån mitten av låret bakåt över skenorna vilket ger en extra effektiv bandspänning och fixering av skenan.

Vårt erbjudande

För att hitta den mest lämpade produkten för en instabil knäled är produktegenskaperna av högsta vikt. Oavsett om knäskyddet skall användas vardagligt under ett par byxor på kontoret eller vid högintensiv löpning träning har vi på Rehaboteket alltid flera funktionella alternativ för en optimal valmöjlighet i förhållande till dina individuella behov av stöd, stabilitet för en instabil knäled.  Alla våra produkter lagerförs i egna lager med leverans inom 1-2 dagar. Produkterna är alltid CE märkta ortopedtekniska produkter MDD klass II. CE märket är en säkerhet för dig som kund och säkerställer optimal funktion och kvalitet. 

Behöver du hjälp med att välja produkt för dina problem?

Vi på Rehaboteket är väl medvetna om att det kan vara svårt att hitta den mest lämpade produkten för dig i förhållande till upplevda problem. Av just den anledningen har vi alltid bemannad kundservice med kompetent personal om gärna hjälper till. Ring oss på 08-244734 vardagar mellan 9-16 om det är något som du behöver hjälp med. Vill du inte ringa så går det lika bra att ställa dina frågor till oss på kundservice@rehaboteket.se
Rehaboteket är en trygg handelsplats för dig på nätet. Vi är certifierade av Trygg e-handel och tillämpar Klarnas säkra betalningslösningar. Vill du inte betala för varan innan du har tagit emot den så erbjuder vi kostnadsfritt fakturaköp med 14 dagars betalningsvillkor. Vi erbjuder alltid 45 dagars öppet köp så att du i lugn och ro kan prova och utvärdera ditt knäskydd i hemmiljö.