Meniskskada

Meniskskada är ett vanligt förekommande knäproblem i knäleden. Meniskens huvudfunktion är att verka som en aktiv stötdämpare under aktivitet och bidrar till den passiva ledstabiliteten. Meniskskadan drabbar antingen den inre eller yttre menisken med tydliga smärtpunkter i den inre eller yttre ledspringan i knäleden. Det är inte ovanligt att en meniskskadad person upplever låsningar och nedsatt stabilitet i knäleden som en direkt effekt i samband med meniskskadan i knäleden. Skadorna uppstår ofta i form av att menisken spricker eller att det lossnar en mindre bit av menisken. Meniskskadan kan läka av sig själv men vid allvarligare fall krävs ytterligare åtgärder så som rehab av en fysioterapeut som inbegriper ledstärkande övningar. Rätt rehabilitering av meniskskada skall alltid utformas med hjälp av en sjukgymnast. 

Vår mest sålda produkt

Storsäljare
Knäskydd CoTex Basic Menisk vid meniskskada i knäleden

Knäskydd CoTex är utvecklat för meniskskada med av riktad kompression över inre och yttre ledspringan i kombination med lätt stöd runt leden.

799 kr

Knäledens anatomi vid meniskskada

Knäleden är en av våra mest skadedrabbade leder i kroppen och utsätts dagligen av extrema påfrestningar och bär upp hela kroppens vikt. Knäledens benstruktur utgörs av tre ben som möts mitt i knäleden. Lårbenet är kroppens största ben som möter skenben och vadben mitt i knäleden. Mellan benen i knäleden ligger menisken. Menisken är uppdelad i en inre och en yttre menisk som både bidrar till och agerar som knäledens stötupptagare. Menisken är en slitstark del i knäleden och lindrar effektivt stöten mellan lår och underben vid kraftigare belastning av knäleden.  
Meniskerna fördelar belastningen i knäleden effektivt tack vare meniskens skålformade konstruktion. Belastningspunkten av lårben och underben förändras regelbundet vid flexion och extension i knäleden, menisken har en viktig roll vid böj och sträck i knäleden då menisken fördelar kroppsvikten effektivt i både böj och sträckmoment i knäleden. 

Orsak till meniskskada

Meniskskador är en av de vanligaste orsakerna till smärta i knäleden och orsakerna är många.  Risken för meniskskada ökar med åldern då menisken blir skörare orsakar av sk degenerativa förändringar. 
Vid idrottsligt utövande är meniskskador ett vanligt förekommande knäproblem. Skadorna utlöses och orsakas av direkt vridvåld vid kraftig belastning av knäleden med kombinerad vridning i knäleden. 
Meniskskador kan även utlösas av djup flexion i knäleden, huksittande. 
Skador på inre menisken är ca 4 gånger vanligare än skador på den yttre menisken. Den inre menisken sitter ihop med det inre ledbandet och skadas ofta även vid inre ledbandsskador. 

Tecken på meniskskada

Meniskskador drabbar inre och yttre menisken. Vid skada på inre menisken upplevs ofta smärta i inre ledspringan mellan lår och underben och vid yttre meniskskador upplevs smärta lokalt över den yttre ledspringan. Smärtan vid meniskskada upplevs ofta som huggsmärta i leden. 

  • Meniskskador kan även orsaka låsningar i knäleden. Låsningarna orsakas ofta av av en del av den skadade menisken blockerar knäledens rörelse. Vid problem kan det vara svårt att uppnå full sträckning eller full böjning i knäleden. 
  • Huksittande är ofta en smärtutlösande faktor vid meniskskada. Efter sittande på huk kan knäleden upplevas stel och smärtande. 
  • Knäleden svullnar lokalt över smärtområdet. 

Rehabilitering vid meniskskada

Behandling av meniskskada med låsningseffekt i knäleden skall alltid undersökas av medicinsk personal för utvärdering av kirurgisk eller annan fysioterapeutisk åtgård. 
Åtgärderna syftar till smärtlindrande, muskelstärkande och att motverka svullnad i knäleden. Ett kompressionsgivande knäskydd för meniskskada är speciellt konstruerat för att stabilisera knäleden samt motverka svullnad i leden

  • Undvik huk stående aktiviteter och minimera belastningen med böjda knän 
  • Vid upplevd knäledsinstabilitet i kombination med meniskskada kan ett stabiliserande knäskydd för meniskskada hjälpa väldigt effektivt. Knäskyddet skall ha sidoavlastande skenor för optimal stabilitet och kontroll 
  • Undvik rotationer i knäleden vid meniskskada för att effektivt avlasta menisken och minimera rotation över det skadade området. 
  • En sjukgymnast utformar ett lämpligt rehab programsamband med meniskskada. Menisk rehabilitering skall vara individuellt utformat med hänsyn till skada och upplevda problem.

Senast uppdaterad 2022-03-25

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.