Bakre korsbandsskada (PCL)

Bakre korsbandet PCL (posterior cruciate ligament) är ett av knäledens viktigaste stabiliserande ligament. Det bakre korsbandet förbinder lårbenet (femur) med skenbenet (tibia) i knäleden och motverkar att underbenet rör sig för lång bakåt i knäleden. Det bakre korsbandet är starkare än det främre korsbandet. Bakre korsbandsskada är betydligt ovanligare än ex främre korsbandsskada i knäleden. 

Det bakre korsbandet sitter i knäledens bakkant och skadas ofta i samband med kraftigt våld mot knäleden. Skadorna uppstår ofta vid idrottslig aktivitet med kraftiga fall mot ex en böjd knäled. Bakre korsbandsskador orsakas även av trafikolyckor och andra kraftfulla olyckstillfällen. 

Vår mest sålda produkt

Knäortos GenuSkill

Knäortos för stabilitet, kontroll vid korsbandsskada, ledbandsskada och instabil knäled.

2 899 kr

Mer om bakre korsbandsskada PCL

En bakre korsbandsskada behöver man oftast operera samt genomföra en omfattande rehab-behandling av sjukgymnast. Rehabiliteringen kommer att ta tid och det är viktigt att man följer program och frekvens. 

Knäledens anatomi bakre korsbandsskada

Knäledens utgörs av tre huvudsakliga ben som möts i knäleden. Lårbenet (femur) möter skenben (tibia) och vadben (fibula) i knäleden.  Det bakre korsbandet bidrar till den totala knäledsstabiliteten och kontrollerar underbenets rörelse i knäleden bakåt. Ett bakre korsband samverkar med det främre korsbandet och utgör tillsammans ett X i knäleden för knät framåt/bakåt stabilitet. Tillsammans med de två sidoligamenten i knäleden uppnås knäledens huvudsakliga stabilitet. När knäleden verkar utanför det bakre korsbandets funktionsområde finns det risk att det bakre korsbandet töjs ut eller går av. Med tanke på det bakre korsbandets funktion så måste en knäortos för bakre korsbandsskada vara utrustad med stabiliserande egenskaper samt möjlighet att motverka och kontrollera böjning i knäleden ( flexion) 

Bristningar i bakre korsbandet delas in i 3 olika omfattningar där grad 1 är en lättare skada / påverkan av det bakre korsbandet och grad 3 är en total ruptur (bristing) av bakre korsbandet. 

  • Grad 1 innebär att en mindre omfattande skada av bakre korsbandet med ofta smärta  i knät med utan funktionsnedsättningar eller instabilitet i knäleden. 
  • Grad 2 En del av bakre korsbandet har gått av och knäleden upplevs instabil 
  • Grad 3 Innebär att hela bakre korsbandet har gått av (total ruptur) med en omfattande funktion och stabilitetsnedsättning som resultat av att korsbandet gått av. Omfattande rehabilitering och ofta ett kirurgiskt ingrepp är nödvändigt för att återfå funktion och stabilitet i knäleden

Orsaker till bakre korsbandsskada (PCL). 

Det är oftast enorma krafter involverade i samband med att bakre korsbandsskador uppstår. Bakre korsbandsskador uppstår framförallt i samband med att underbenet trycks rakt bakåt i förhållande till lårbenet, till exempel i ishockey eller när en spelare krockar med en motspelare inom kontaktidrotter. Även fall mot knäleden med böjt knä vid ex fotboll eller andra kontaktidrotter kan orsaka en bakre korsbandsskada.

Symptom vid bakre korsbandsskada 

Vid skada på bakre korsbandet krävs det oftast kraftigt våld och skadetillfället brukar vara väl identifierat hos den skadade personen. 

  • Svullnad och smärta i knäleden uppstår ofta omgående efter skadetillfället
  • Svullnaden bidrar till en stelare knäled
  • Problem med knäleds instabilitet vid belastning av knäleden

Rehabilitering bakre korsbandsskada

Vid totala rupturer av bakre korsbandet genomförs ofta ett kirurgiskt ingrepp för behandling av skadan. Ortopedläkare återför ett nytt korsband i knäleden. Det nya korsbandet byggs ofta upp av personens knäskålssena. Individanpassad sjukgymnastik från skadetillfället är en viktig del i rehab träningen vid bakre korsbandsskada. Bakre korsbands rehabilitering skall vara skräddarsydd utifrån den skadade personens förutsättningar, skada och problem. 

För operation eller vid utebliven operation kan en stabiliserande knäortos för bakre korsbandsskador användas. Knäortosen för bakre korsband skall leverera sidostabilitet, rörelsekontroll och förmåga ett effektivt kontrollera flexion av knäleden i samma knäskydd för att kunna återge funktioner i knäleden i linje med upplevda problem i samband med skadan.

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.