Främre korsbandsskada (ACL)

Främre korsbandet är en av de vanligaste allvarliga knäskadorna som ofta uppstår i knäleden. En främre korsbandsskada klassas alltid som en allvarlig knäskada eftersom ett skadat främre korsband påverkar knäledens passiva stabilitet. Främre korsbandsskador orsakas ofta av traumatiskt våld och förekommer ofta inom högintensiva idrotter ex alpinskidåkning, fotboll, handboll. En främre korsbandsskada behöver ofta en kombination av ökad ledstabilitet och kontroll av översträckning av knäleden (hyperextension). Skadan uppstår oftast genom att korsbandet går av eller delvis brister och kräver oftast ett kirurgiskt ingrepp (främre korsbandsrekonstruktion) samt en omfattande rehab av sjukgymnast. 

Vår mest sålda produkt

Storsäljare
Genum Liga X

Knäskydd vid främre korsbandsskador - motverkar översträckning i leden för mer kontroll och stabilitet.

1 749 kr

Knäledens anatomi vid främre korsbandsskada

Knäledens är en av våra mest skadedrabbade leder i kroppen. Knäleden utsätts dagligen av extrema påfrestningar och bär upp helakroppens vikt. Knäleden är en sk gångjärnsled och är enaxlad. Knäledens ben struktur utgörs av tre ben som möts mitt i knäleden. Lårbenet (femur) är kroppens största ben som möte skenben (tibia) och vadben (fibula) mitt i knäleden.
Knäledens benstruktur i knät är täckta med skyddande ledbrosk. Ledbrosket tillåter och förenklar glidningen av benen i knäleden och möjliggör rörelsen/böj och sträck i knäleden.
Det främre korsbandet utgör en väsentlig del av knäledens stabilitet och förbinder lårbenet med underbenen mitt i knäleden.
Det främre korsbandet ageras som ett stabilt snöre som förbinder knäleden och bidrar till effektivt ledstabilitet. Det främre korsbandet samverkar i knäleden med det bakre korsbandet. Både det främre korsbandet och det bakre korsbandet är placerade som ett X mitt i knäleden. Det främre korsbandet bidrar med knäledsstabilitet och motverkar effektivt underbenets rörelse framåt i led rörelsen. Det främre korsbandet motverkar även effektivt översträckning (hyperextension) i knäleden. När knäleden utsätts för rörelser utanför det främre korsbandets funktionsområde finns det riks att det främre korsbandet töjs ut eller går av. Med tanke på korsbandets funktion så skall ett knäskydd för främre korsbandsskada vara utrustad med stabiliserande egenskaper samt möjlighet att motverka översträckning ( hyperextension i knäleden ). 

Olika grader av främre korsbandsskador

Bristningar i främre korsbandet klassificeras i tre olika omfattningar, ruptur grad 1 -3. 

  • Grad 1 innebär att en mindre del av korsbandet har gått av med smärta i knäleden med utan funktionsnedsättningar eller instabilitet i knäleden. 
  • Grad 2 En omfattande del av främre korsbandet har gått av och knäleden upplevs instabil och dysfunktionell. 
  • Grad 3 Innebär att hela främre korsbandet har gått av med en omfattande funktion och stabilitetsnedsättning som resultat av att korsbandet gått av. Omfattande rehabilitering och ofta ett kirurgiskt ingrepp (främre korsbandsrekonstruktion) är ofta nödvändigt för att återfå funktion och stabilitet i knäleden

Orsaker till främre korsbandsskador (ACL)

Främre korsbandet skadas ofta i samband med idrottsligt utövande och aktivitet. Skadan orsakas ofta av extrem intensiv belastning av främre korsbandet. Belastningen utlöses av ex 

  • Vridning av knäleden vid högintensiv aktivitet 
  • Översträckning av knäleden eller översträckningsvåld under idrott
  • Kraftig rörelse framåt i underbenet i förhållande till lårbenet

Dessa specifika rörelser antingen enskilda rörelser eller kombinationer av flera rörelser samtidigt orsakar ofta problem med bristningar eller att det främre korsbandet går helt av.

Främre korsbandsskador tenderar att drabba kvinnor mer än män och uppstår ofta inom högintensiva idrotter med som ex. alpinskidåkning, fotboll, handboll, slalom. Skademekanismen vid främre korsbandsskada är en vridskada ofta orsakad av ändrad riktning på viktbärande knäled vid hög intensitet eller orsakat av en kollision med spelare inom kontaktidrott. 

Symptom vid främre korsbandsskada 

Vid bristning av främre korsbandsskada eller att det främre korsbandet går av märket den skadade sitt skadetillfälle tydligt. Ofta orsakas skadan i samband med kontaktidrott med sidovåld i kollision med spelare. Knäledens smärtar intensivt vid skadetillfället och den skadade få svårt att stödja på benet. Svullnad och blödning i knäleden är inte ovanligt. En främre korsbandsskada är alltid en allvarlig knäskada som skall undersökas och behandlas av utbildad medicinsk personal i samband med skadetillfället. 

Vid totala rupturer på främre korsbandet (främre korsbandet av) genomförs ofta en främre korsbandsrekonstruktion. Ortopedläkare återför ett nytt korsband i knäleden. Det nya korsbandet byggs ofta upp av personens knäskålssena. Individanpassad sjukgymnastik från skadetillfället är en viktig del i rehab träningen vid främre korsbandsskada. Rehab träningen skall vara skräddarsydd utifrån den skadade personens förutsättnings, skada och problem. 

För operation eller som ersättning av främre korsbandets funktioner vid utebliven operation kan en stabiliserande knäortos användas. En knäortos för främre korsbandsskador skall erbjuda funktioner i linje med främre korsbandets funktion så som sidostabilitet, rörelsekontroll och förmåga ett effektivt motverka hyperextension(översträckning) av knäleden i samma knäskydd.

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.