Tumartros - Effektiv hjälp mot artros i tummen | Rehaboteket

Artros i tummen

Artros i tummen innebär att glidytan, brosket i tummen försämras och bryts ned. Brosket i tummen bidrar till normal ledfunktion och möjliggör normal rörelseförmåga i tummen vilket leder till att tummen enkelt och smärtfritt kan användas. Artros i tummen kallas även för ledsvikt, då tummen får nedsatt sviktande funktion i samband med artrosproblemen. Tumartros drabbar främst tummens grundled med smärta och stelhet som tydliga tecken på artros. Tidiga tecken på artros i tummen är en dov smärta med nedsatt styrka i tummen. Moment som att öppna ett burklock eller att greppa en mjölkförpackning blir svårare att genomföra. Artros i tummen kan effektivt behandlas med en avlastande och stabiliserande tumortos som hjälper till att stödja tummen och möjliggör en relativt normal tum och handfunktion. 

Tummens funktion och anatomi vid tumartros

Tummen utgör en central del av handens funktion och ger grunden till ett funktionellt grepp. Tummen har en unik rörelseförmåga och är involverad i de flesta greppen i hand och fingrar. Tummen är uppbyggd av flera ben och har en komplex struktur av senor, muskler och ligament som stabiliserar tummens olika leder och möjliggör tummens enorma arbetsområde. Vid artros i tummen så är det huvudsakligen tummens grundled som blir påverkad, tummens grundled omnämns ofta som CMC –led. Vid artros i tummen är smärtan ofta lokaliserad långt ned på tummen mot handleden till. 

Orsak till artros i tummen 

Artros i tummen påverkar tummens broskklädda ledytor. Ledbrosket fungerar framförallt som glidyta i leden och möjliggör en enkel och smidig rörelse i tummens leder. Ledbrosket i tummens leder åldras med tiden och slits naturligt. Vid ensidigt arbete som involverar stora rörelser i tummen ökar risken för artros i tummen över tid. Viss ärftlighet föreligger vid artros i tummen. 

Symptom vid artros i tummen

  • Artros utvecklas ofta succesivt med en dov och lokal smärta i tummen och runt handleden
  • Smärta vid användning av tummen framförallt vid tyngre lyft och rörelser av tummen mot ett motstånd
  • Nedsatt kraft framförallt när tummen används med pekfingret sk. tum-pefingergreppet som är väldigt centralt i handens funktion.
  • Lokal svullnad över tummens grundled med begränsat rörelseomfång i tummen
  • Vid mer omfattande artros övergår ofta smärtan i belastat läge till vilosmärta. 

Behandling av artros i tummen

Behandling av artros i tummen involverar ofta ett tumstöd eller tumortos för extra stöd och avlastning. Tumortosen för artros har en stabiliserande skena som sitter placerad på tummens utsida över tummens grundled för extra effektivt stöd och avlastning. Tumortoser för artros i tummen hjälper ofta till att uppnå normal funktion i tummen vid normal användning. Tumortoser motverkar även lokal svullnad över tummens grundled och är en sk konservative behandling av artros i tummen. Behandling av artros i tummen involverar ofta sjukgymnastik och behandling av arbetsterapeut för utformning av träningsprogram för bibehållen rörligt och ökad styrka för tummen. 

Om din behandling inte har gett märkbara resultat inom några veckor så rekommenderas att du tar kontakt med din lokala vårdcentral 

Senast uppdaterad: 2020-08-25

 
 
Omdömen på trustpilot:
 8,9 / 10
 
Omdömen på facebook:
 4,8 / 5