Artros i knät

Artros i knäleden innebär att knäledens glidytor, ledbrosket långsamt förändras och försämras.  Artros i knäet kallas också ledsvikt eller förslitningsskada i knät och är ett degenerativt tillstånd i knäleden som framförallt drabbar framförallt äldre personer ofta just på grund av ålder. Artros i knäleden innebär ofta kombinerad belastning och vilosmärta ofta med svullnad i knäleden. 

Vår mest sålda produkt

Knäskydd CoTEX vid problem med artros. Knäskyddet kan användas vid alla tillfällen

Storsäljare
Knäskydd CoTex Basic Menisk vid meniskskada i knäleden

Knäskydd CoTex är utvecklat för meniskskada med av riktad kompression över inre och yttre ledspringan i kombination med lätt stöd runt leden.

799 kr

Effektiva hjälpmedel

Behandling av artros i knäleden inriktas ofta på fysisk aktivitet, motion med avsikten att lindra smärtan och förbättra funktionen. Det finns flera effektiva hjälpmedel för artros. Hjälpmedel som bidrar till ytterligare möjlighet till fysisk aktivitet och träning. Ett speciellt artros knäskydd är ett effektivt hjälpmedel som ökar möjligheten att motionera för att ytterligare stärka muskulatur, minska svullnad och bibehålla rörelse i knäleden vid problem med knäledsartros. Fysisk aktivitet är ofta effektivt för knäleden och rätt hjälpmedel för artros möjliggör optimal fysisk träning. 

Knäledens anatomi artros

Knäledens är en av våra mest skadedrabbade leder i kroppen. Knäleden utsätts dagligen av extrema påfrestningar och bär upp hela kroppens vikt. Knäleden är en sk gångjärnsled och är enaxlad. 
Knäledens benstruktur utgörs av tre ben som möts mitt i knäleden. Lårbenet (femur) är kroppens största ben som möter skenben (tibia) och vadben (fibula) mitt i knäleden. 
Knäledens benstruktur i knät är täckta med skyddande ledbrosk. Ledbrosket tillåter och förenklar glidningen av benen i knäleden och möjliggör rörelsen / böj och sträck i knäleden. Vid problem med knäledsartros påverkas knäledens ledbrosk. Om ledbrosket slits (knäledsartros) innebär det en högre risk för att utsätta knäleden för ben mot ben kontakt vilket ofta smärtar intensivt samt försämrar knäledens rörelse.  
Knäleden stabiliseras av en komplex struktur av ligament, senor, muskler. 
Knäledens fyra huvudligament för stabilitet och kontroll utgörs av det främre och bakre korsbandet och det inre och yttre ledbanden. Menisken i knäleden bidrar till viss del till knäledstabiliteten men fungerar primärt som stötdämpare mellan den övre och de nedre benstrukturerna i knäleden. Knäartros påverkar ofta knäledens rörelse och ger ofta en upplevelse av instabilitet i knäleden. Det finns flera effektiva hjälpmedel för artros knä som ökar stabiliteten och kontrollen i en knäled med knäartros. 

Orsak till knäledsartros

Knäledsartros är sk degenererande – åldersförändringar i knäledens ledbrosk. 

  • Ålder – har ett påverkande samband med utveckling av knäledsartros. I takt med att en person blir äldre ökar sannolikheten att ledbrosket blir förslitet. Artros i knät är ovanligt hos personer under 40 år. 
  • Kvinnor löper större risk för att utveckla artros i knäleden. Detta efter klimakteriet 
  • Tidigare skador i knäleden ökar risken för att utveckla artros i knäleden. Många idrottsskador inbegriper påverkan av knäledens ledbrosk vilket ökar risken att utveckla artros i  knäleden senare i livet.
  • Kroppsvikten, en tyngre kropp påfrestar framförallt knäleden och dess viktbärande funktion med ökad risk för att utveckla knäartros. 
  • Genetiska förutsättningar påverkar risken för att utveckla knäledsartros. 

Symptom vid artros i knäleden

  • Smärta lokalt i knäleden. Smärtan orsakas av artrosen i ledbrosket som vid belastning kan utveckla lokala inflammationer i det artrosdrabbade området. 
  • Svullnad i knäleden
  • Lätt värmeökning lokalt i knäleden
  • Knäleden kan upplevas som mindre stabil samt försämrad kontroll av leden vid belastning. 
  • Ledstelhet med smärta, orsakas ofta av att ledbroskets glidyta slitits med vissa problem att utföra rörelsen i knäleden. 

Vad kan man göra? 

Tidig åtgärd vid artros i knäleden ger ofta en långsammare förloppsutveckling, ökad rörelse och ytterligare styrka i leden. 
Fysisk aktivitet – träning.

Fysisk aktivitet är en viktig åtgärd vid problem. Fysisk aktivitet anpassad efter individens förmåga och omfattningen problem ger väldigt goda förutsättningar att utveckla rörelsen och flexibiliteten i den drabbade knäleden. 

​Livsstilsaktiviteter innebär att ändra faktorer som kan påverka artros i knäleden negativt. Förändringarna kan innebära modifiering i arbetsmiljö, använda hjälpmedel som ex knäskydd för artros. 

Viktminskning för att minska belastningen i knäleden

Knäskydd vid knäartros – ett speciellt utvecklat knäskydd ger knäleden stöd och avlastning. Knäskydden motverkar även svullnad i knäleden, ett vanligt problem vid knäartros. Svullnad i knäleden innebär alltid minska rörelse i knäleden. Ett kompressionsgivande knäskydd för artros bidrar effektivt till att motverka svullnad i leden. 

Sjukgymnastik, ett individuellt anpassat träningsprogram med hänsyn till utvecklade problem i knäleden kommer att hjälpa till att utveckla flexibilitet, styrka och rörelse i knäleden. 

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.