Knäskål ur led

Knäskålsluxationer är speciellt vanligt hos yngre personer och ungdomar. 
Knäskål ur led är ofta en omfattande skada i knäleden orsakat av att knäskålen går ur led. Knäskål ur led orsakar ofta omfattande mjukdelsskador i samband med att knäskålen går ur led och påverkar omgivande stabiliserande strukturer och ledkapsel. 


Patella luxation uppstår ofta vid kraftigare våld mot knäskålen vid ex kontaktidrott alt att anatomiska förutsättningar underlättar knäskålens urledvridning. En knäskål ur led luxerar oftast utåt från kroppen. En knäskål kan delvis gå ur led och benämns då som en sub-luxation av knäskålen. En total urledvridning, knäskålen ur led benämns som patellaluxation. Vid patella luxation finns det effektiva knäskydd för att motverka en knäskål ur led. Ett knäskydd som är speciellt konstruerat för att motverka luxation stabiliserar knäskålen och motverkar ytterligare knäskålsluxationer.

Vår mest sålda produkt

Genum Stab för Patella Luxation

Knäskydd för extra stöd av en instabil knäskålen vid problem med instabilitet och överrörlighet. Den unika korta modellen ger överlägsen smidighet med möjlighet att anpassa stödet individuellt.

649 kr

Knäledens anatomi – knäskål ur led patellaluxation

Patella knäskålen är ett sk sesamben, ett fritt ben som sitter infäst i omgivande ligamentstruktur, knäskålssenan. Knäskålen är lätt triangelformad och har en baksida täkt med en glatt broskyta för att underlätta knäskålens glidfunktion mot lårbenet.
Knäskålen vilar normalt i lårbenets skålformade försjunkning mellan lårbenets inre och yttre kondyl. Vid flexion och extension ( böj och sträck) av knäleden glider knäskålen i lårbenets fåra vilket bidrar till ytterligare stabilitet och rörelsestyrning. 

Orsak till knäskål ur led, patella luxation

Det finns flera orsaker till att en knäskål går ur led, oavsett om knäskålen luxerar eller sub-luxerar.

  • En grund fåra i lårbenet ökar risken för att knäskålen går ur led, patellal luxation. Den grunda fåran ökar risken för att knäskålen inte följer normalt rörelsemönster och ökar risken för patellaluxation.  
  • Lösa eller uttöjda ligament runt knäskålen ökar risken för patella luxation. 
  • Kraftigt sidovåld mot knäskålen vid idrottsligt utövande kan orsaka knäskålen ur led.

Symptom vid knäskålsluxation, knäskål ur led

Knäskålsluxationer orsakar ofta ytterligare komplikationer i samband med att knäskålen går ur led. Svullnad, blödning och ledbandskador i och runt knäskålen är ofta problem som uppstår i samband med att en knäskål går ur led.  

  • Lättare låsningar i samband med aktivitet
  • Stelhet i knäleden och framförallt i över knäskålen
  • Svullnad
  • Upplevd instabilitet i knäskålen med tidigare tendenser på lättare subluxationer

Rehab patella luxation. 

En knäskål ur led är en ofta en omfattande knäskada. Lättare subluxationer (delvis urledvridning av knäskålen) innebär ofta att knäskålen återgår till normalt ursprung. En total luxation av knäskålen behöver ofta akuta läkarbesök för att återföra knäskålen i ursprungligt läge. Vid omfattande knäskålsproblem ur led med bestående instabilitet kan knäleden opereras för att återfå det knäskålsstabiliserande ledbandets (MPL) ursprungliga funktion. Ett knäskålsstabiliserande skydd ökar stabiliteten och kontrollen av knäskålen. Knäskålsstabiliserande skydd skall ha en knäskålspelott som ger konstant stöd och tryck mot knäskålen och skall klara av att ge lateralt och även vid behov medialt stöd för en luxarande knäskål 

Sjukgymnastik – rehab träning för knäskål ur led

Individuell rehab träning i samråd med sjukgymnast är en förutsättning för framtida knäskålsstabilitet. Kontakta din sjukgymnast för konsultation och råd för ett korrekt träningsprogram. 

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.