Hallux rigidus - stel stortåled

Hallux rigidus innebär att stortåleden blir stel och påverkar förmågan att avveckla steget med ofta ett problematisk gångmönster som följd av den stela stortåleden. Den stela stortåleden orsakas ofta av artrosutveckling i stortåleden med minskar rörelse i stortåleden som resultat av problemet.

Vår mest sålda produkt

Skoinlägg Hallux Rigidus

Skoinlägg Hallux Rigidus är en helt unik inläggssula tillverkad av stark kolfiber för problem med artros, stel stortåled ex hallux valgus, hallux rigidus eller hallux limitus

1 199 kr

Hallux rigidus, stel stortåled är ett relativt vanligt problem som påverkar stortåledens rörlighet. Hallux rigidus orsakas av försämrad glidförmåga i stortåledens broskbeklädda grundled med minskad rörelse och stelhet i stortåleden som direkt effekt. Det är inte ovanligt att hallux rigidus orsakas av artrosutveckling i stortåleden, artros omnämns även som förslitningsskada i ledbrosket med en direkt effekt av stelhet och minskad rörelse i stortån. 
Utvecklingen av hallux rigidus påverkas ofta av återkommande småskador i stortåleden under idrott och aktivitet, skadebilden bidrar till förslitning av ledbrosket över tid.

Symptom vid hallux rigidus är ofta lokal ömhet eller smärta i stortåleden. Stelheten i stortåleden är ofta progressiv vilket innebär att stelheten i stortåleden utvecklas över tid från ofta ett mindre omfattande problem till långt utvecklad problematik med svårigheter att belasta stortåleden normalt och problem med att avveckla steget vid gång och motion. I vissa fall så svullnar stortåleden och smärtan intensifieras framförallt vid ökad belastning av stortåleden i avvecklingsfasen av steget när stor del av fotens belastning belastar framfoten. 
Vid utvecklad hallux rigidus, stel stortåled försvåras förmågan att belasta framfoten då stortåledens stelhet motverkar möjligheten att avveckla steget, stelheten och oförmågan att böja stortåleden gör att den stela stortån motverkar möjligheten till normal avveckling vilket ofta innebär svårigheter för personer med hallux rigidus att genomföra ett helt normalt steg. Det är inte ovanligt att personer med hallux rigidus får ett lätt utåt roterat gångmönster för att därmed förenkla förmåga att avveckla steget med minskar belastning över stortåleden. Ett utåt roterat gångmönster är inte ett normalt gångmönster och ökar risken för att utveckla överbelastningsrelaterade problem i samband med kompensationen för ett "normalt" gångmönster. 

Vid hallux rigidus, stel stortå minskar förmågan att framförallt böja stortåleden uppåt. Rörelsen av stortåleden uppåt är samma rörelse som sker varje gång en person avvecklar steget, när belastningen över foten flyttas framåt över fotens främre trampdyna. Om stortåleden "bromsar" avvecklingen av steget påverkar det i högsta grad ett normalt gångsteg. 

Vad kan man göra vid hallux rigidus, stel stortåled. 

  • Då hallux rigidus påverkar stortåleden som är del av det främre fotvalvet så upplever många ett förbättrat läge och förbättrat belastningsmönster om man stabiliserar det främre fotvalvet. Med hjälp av framfotspelotter kan man återföra främre fotvalvet i ett normalt läge med minskad belastning över stortåleden och ökad belastning över hela främre fotvalvet. 
  • 80% av befolkningen pronerar vilket innebär att belastningen ökar på insidan av foten i takt med att det längsgående valvet, hålfoten sjunker nedåt och inåt. Vid pronation ökar belastningen i avvecklingsfasen över framfotens insida där problemen med den stela stortåleden, hallux rigidus lokalt sitter. Att motverka pronation med en pronationssula bidrar omgående till en minskad belastning i avvecklingsfasen över stortåleden och ökar belastningen mera centralt över framfoten. 
  • Hålfotsinlägg med rullsula eller kolfiber förstärkning hjälper effektivt till att förenkla och avveckla steget. En kolfiberförstärkt sula är en styvt hålfotsinlägg speciellt utvecklat för att förenkla avvecklingen av steget vid problem med stel stortåled. Kolfiberskalet på sulan möjliggör en rullande funktion vilket innebär att belastningen över den stela stortåleden vid problem med hallux rigidus minskar markant varpå sulan förenklar det normala steget.
  • Kolfiberförstärkningen får även en unik flexande funktion vilket ytterligare hjälper till för att förenkla och underlätta ett normalt gångmönster med normal belastning över framfoten vid problem med hallux rigidus, stel stortåled.
  • Skor med rullsula, underlättar markant belastningen och förmågan att avveckla steget vid problem med hallux rigidus. Då skons främre del har en inbyggd rulle underlättas avvecklingen av steget helt naturligt och belastningen av främre trampdynan och den stela stortåleden minskas markant.
  • Vid lång gånga problem med hallux rigidus kan operation vara aktuellt.

Senast uppdaterad 2018-08-24

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.