Ont i insidan av knät

Knäleden är kroppens mest skadedrabbade led. Knäledens benstruktur utgörs av tre ben som möts mitt i leden. Lårbenet (femur) skenben (tibia) och vadben (fibula).


Knäleden omges av en komplex stabiliserande struktur av muskler, ledband och ligament och har en stötdämpande struktur av menisken och ledbrosk i knäleden. Ont i insidan av knäleden har ofta att göra med påverkan på knäledens stabiliserande eller stötdämpande strukturer på knäledens insida, ledband eller inre meniskskada eller problem orsakat av överbelastningsskada med en dov smärta initialt som över tid kan utvecklas till kraftig smärta och även vilosmärta på insidan av knäleden. Traumatiska idrottsskador eller olyckor har alltid ett tydligt skadetillfälle som ursprung till ont i insidan av knät.

Vår mest sålda produkt

Storsäljare
Knäskydd SRX Sport

Knäskydd SRX Sport för stabilitet och värme. Knäskyddet har en anatomisk passform som säkerställer optimal fixering och komfort vid användning

299 kr

Vanliga orsaker till ont i insidan av knä

Inre meniskskada - Ont på insidan av knä leden över inre ledspringan

Inre meniskskada är ett vanligt förekommande knäproblem på knäledens insida. Majoritetens av menisk skadorna uppstår på inre menisken med knäont på insidan av knäleden lokalt över inre ledspringan. Menisken är uppdelad i en inre och en yttre menisk och fungerar som en av knäledens viktigaste stötdämpande vid belastning av knäleden. En inre meniskskada ger ont i knäts insida med en tydlig smärtpunkt i inre ledspringan i knäleden. Ledspringan är avståndet mellan lårben och underben mitt i knäleden.  Skador på inre menisken uppstår ofta i form av sprickor i den inre menisken alternativ att en del av att den menisken lossnar med tydligt ont i knät över knäledens insida. En inre meniskskada kan läka av sig själv men vid allvarligare fall krävs behandling och ev. operation. Rehab vid meniskskada inbegriper ledstärkande övningar. Rätt rehabilitering av meniskskada skall utformas med hjälp av en sjukgymnast. 

Inre ledbandsskada MCL – gör ont på knäts insida ofta efter ett specifikt skadetillfälle

Inre ledbandet i knäleden är ett av 4 stabiliserande ledband som förbinder benen i knäleden med varandra. Inre ledbandet är ett tjock och extremt starkt band som effektivt bidrar till knäledens inre stabilitet. Ledbandsskador på inre ledbandet uppstår ofta i samband med ett tydligt skadetillfälle ofta inom högintensiv idrott och aktivitet. Ledbandet kan helt eller delvis gå av på grund av extrem belastning eller kombinationer av högintensiv aktivitet och sidovåld. En inre ledbandsskada gör ont på knäledens utsida, ofta direkt vid skadetillfället. Om bristningen av ledbanden är total orsakar den inre ledbandsskadan ofta även blödningar i knäleden. En inre ledbandsskada anses som en allvarlig knäskada och skall alltid behandlas av behörig person. 

Patellofemoral smärta

Patellofemorala smärttillstånd är problem som involverar framsidan av knäleden med knäskålen som huvudorsak till problemen. Patellofemorala smärttillstånd kan orsakas av traumatiska tillstånd så som slag mot knäskålen men även orsakat av överbelastning av knäleden med smärta på bakom eller under knäskålen. I vissa fall uppstår även problem med att det gör ont på insidan av knäleden vilket ofta har att göra med att knäskålen överbelastas medialt.

Slemsäcksinflammation (bursit) på knäledens insida

Runt knäleden finns ett flertal olika slemsäckar (bursa). Slemsäckarna har en tryckavlastande funktion och bidrar till lägre friktion för senor och ligament vid utsatta områden. En slemsäcksinflammation gör ont i samband med belastning och kan göra det utsatta området extremt tryckkänsligt. På insidan av knäleden finns en slemsäck pes anserine som ofta är den drabbade slemsäcken. Problemet benämns som gåsfot eller pes anseritis bursitis och är en vanligt orsaka till att det gör ont på insidan av knäleden. Lokala inflammationer i slemsäckar uppstår ofta på grund av överbelastning och / eller friktionsproblem. Vid omfattande problem med bursit är en kombination av avlastning vila ofta effektivt för att ge inflammationen en möjlighet att avta.

Medial artros, ont i knät insida, inre förslitningsskada i knäleden. 

Medial artros i knäleden innebär att knäledens inre glidytor, ledbrosket långsamt förändras och försämras.  Medial artros i knäet kallas också ledsvikt eller förslitningsskada i knät och är ett degenerativt tillstånd i knäleden som framförallt drabbar äldre personer ofta just på grund av ålder. Artros i knäleden innebär ofta ont i knäledens insida ofta kombinerat vid belastning och även i viloläge. Behandling av medial artros i knäleden inriktas ofta på fysisk aktivitet, motion med avsikten att lindra smärtan och förbättra funktionen. Det finns flera effektiva knäskydd för inre artros. Hjälpmedel som bidrar till ytterligare möjlighet till fysisk aktivitet och träning. Ett speciellt knäskydd för artros är ett effektivt hjälpmedel som ökar möjligheten att motionera för att ytterligare stärka muskulatur, minska svullnad och bibehålla rörelse i knäleden vid problem med knäledsartros. Fysisk aktivitet är den bästa behandlingen för artros i knäleden och rätt hjälpmedel för artros möjliggör optimal fysisk träning

Överpronation / hyperpronation

Pronationstendensen i foten är en helt naturlig rörelse i fot och underben och en naturlig del i underbenet och fotens stötdämpande funktion men i vissa fall när pronationstendens över eller är för grav uppstår en obalans från foten upp i knäleden. Överpronation eller hyperpronation innebär att foten sjunker inåt på ett onormalt sätt vilket skapar en felbelastning från foten upp i knäleden. Med tanke på att pronationen för foten inåt ökar även inåtrotationen upp i knäleden. Vid många problem med ont på insidan av knät är det en ide att titta på fotens ställning. Om man kan tydligt se att par gamla joggningsskor lutar kraftigt inåt är det ett tydligt tecken på att fotens ställning inte är helt optimal i förhållande till knät. Vid problem med överpronation är skovalet av yttersta vikt och skon skall vara tillräckligt stabil för att klara hålla foten i ett rakare läge. Om man vill förstärka skons funktion finns det pronationskompenserande inläggssulor som har en inbyggd så kallad medial kil. Kilen ställer foten lätt utåt men i ett belastas läge skapar inlägget ett rakare steg med mindre belastning inåt på foten.

Med ett komplett sortiment av behandlande knäortoser för skada och ont över knäts insida hittar du flera funktionella produkter för behandling av skada och problem. 

Senast uppdaterad 2022-03-25

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.