Lumbago - Ortoser som hjälper | Rehaboteket

Lumbago

Lumbago är ett väldigt vanligt förekommande problem med smärta i ländryggen
Statistiskt drabbas ca 70-80% av befolkningen av lumbago, smärta i ländryggen någon gång under sin livstid. Lumbago orsakar lokal ländryggssmärta och kan utlösas av ex dåligt hållning, onormala arbetsställningar med extra påverkan av ländryggen, tunga lyft och idrott med tyngre belastning av ländryggen.

Vid lumbago, smärta i ländryggen finns det ofta ett bakomliggande problem med ländryggens leder eller muskler i ländryggen. De bakomliggande problemen kan ses som en svagare punkt i ländryggen som oftare kan orsaka lokal inflammation eller smärta i ländryggen. 

Beroende på hur länge symptomen av lumbago smärtar kan lumbago klassas in i två olika grupper, Akut Lumbago och Kronisk Lumbago. 

  • Akut lumbago innebär smärta i ländryggen oftast mindre än 6 veckor
  • Sub-akut Lumbago innebär smärta i ländryggen mellan 6 veckor och 3 månader
  • Kronisk Lumbago innefattar problem med smärta i ländryggen mer än 3 månader. 

Symptom vid lumbago

Symptomen vid akut lumbago och kronisk lumbago är de samma med lokal smärta i ländryggen, stelhet och ofta ökad smärta vid tyngre belastning och rotation av ländryggen. 

Behandling av akut lumbago och kronisk lumbago

Aktivitet är en bra behandling av lumbago. Fortsätt att vara aktiv inom ramen för vad du klarar av. Aktivitet vid lumbago bidrar till ökar rörlighet och stärker muskulaturen lokalt l ländryggen. 
Värme upplevs ofta som smärtlindrande vid akut lumbago och kronisk lumbago, värme behandling ökar cirkulationen i ländryggen
Behandlande ryggstöd bidrar till effektiv avlastning vid akut lumbago och kronisk lumbago. Ryggstöden behandlar ofta smärtan effektivt och minskar möjligheten att göra felaktiga smärtande rörelser. Ryggstöden tillåter fortfarande rörelse i ländryggen och påverkar inte muskelarbetet vid problem med akut lumbago och kronisk lumbago. 
Behandling med ryggstöd är en vanligt förekommande behandlingsmetod och fungerar ofta väldigt effektivt vid både akut och kronisk lumbago.  
Säkerställ att du vid tyngre lyft och belastning av ländryggen använder dig av rät lyftteknik är en viktigt förebyggande orsak för att motverka akut lumbago. 

Texten är granskad av:

Maja Nilsson
Leg Fysioterapeut

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Märlardalens Högskola och sedan fortsatte jag att vidareutbilda mig. I idrottsmedicin, dry-needeling, idrottsmassage, tejpning, tyngdlyftning och crossfit level 1. Och så ortopedisk manuell terapi (OMT 2) som jag läser nu.

 
 
Omdömen på trustpilot:
 8,9 / 10
 
Omdömen på facebook:
 4,8 / 5