Hopparknä

Hopparknä är en vanlig idrottsskada som ofta drabbar personer som tränar och tävlar i explosiva moment ex. friidrott inom hoppgrenar, badminton, volleyboll och tyngdlyftare mm. Smärtan vid hopparknä är lokaliserad till knäskålens nedre spets och har att göra med en bristning som blir inflammerad i knäskålens infästning i knäskålssenan. Hopparknä kräver ofta en viloperiod för att inflammationen och bristningen skall få en chans att läka ut. Under den tiden skall de explosiva momenten i framförallt främre lårmuskeln undvikas. 
Ett avlastande knäskydd ger ofta väldigt bra resultat vid problem med hopparknä. 

Vår mest sålda produkt

Knästrap OSport Hopparknä

Knäband OSport är ett extremt smidigt avlastande band vid knäskålsproblem så som hopparknä och schlatter

349 kr

Knäledens anatomi vid hopparknä

Vid hopparknä skadas knäskålens infästning i knäskålssenan ( ligamentum patellae) Sambandet mellan kraftig aktivering av främre lårmuskeln (quardriceps) och bristningen i knäskålen infästning i knäskålssenan är tydlig. Främre lårmuskeln övergår till knäskålssenan där knäskålen (patella) sitter är infäst. Vid kraftiga och explosiva aktiviteter ökar risken för att skada infästningen av knäskålen i knäskålssenan. De kraftiga repetitiva muskelansträngningarna i samband med kraftiga hopp inom friidrott eller regelbunden tempoökning vid ex fotboll påfrestar infästningen extra mycket och är ofta de utlösande faktorerna vid hopparknä. Ytterligare idrotter med högre risk för att drabbas av hopparknä är ex volleyboll och basket med kraftiga upphopp underkorgen eller vid nätet. Bristningen vid hopparknä uppstår ofta vid knäskålens nedre kant ( apex patella) där tillika smärtpunkten vid hopparknä utvecklas. 

Orsak till hopparknä

  • Hopparknä orsakas av en bristning i knäskålens infästning i knäskålssenan. Bristningen leder till en lokal blödning som ofta blir inflammerad med smärta lokalt över knäskålens nedre kant. 
  • Kraftiga repetitiva belastningar av främre lårmuskeln ifrom av hopp och landning är ofta den bidragande orsaken till hopparknä. 
  • Överbelastningsproblematik i samband med regelbunden högintensiv träning med minimalt med vila och återhämtning. 

Symptom vid hopparknä

  • Hopparknä smärtar ofta över knäskålen med specifika smärtpunkter i nedre delen av knäskålen. Smärtan är ofta utanför och runt knäskålen och i knäskålssenan
  • Ökad smärta i samband med ökad aktivering av främre lårmuskeln. Smärtan vid hopparknä kan utlösas av ex gående i trappor upp och ned eller gående i kraftiga backar. 
  • Lokal smärta och stelhet i leden under och efter aktivitet. I vissa fall förekommer igångsättnings stelhet efter viss tids stillasittande eller en nattsömn. 

Rehab hopparknä

Då hopparknä smärtar pga. av en inflammation i knäskålens infästning i knäskålssenan är avlastning av problemet en viktig del i rehabiliteringen av hopparknä. Avlastning innebär att inte utsätta problemområdet vid hopparknä för extrem belastning vilket kan vara total avhållsamhet vid kraftigare problem vilket innebär att problemet får en möjlighet att vila och minskar oftast i omfattning. Ett avlastande knäskydd för hopparknä hjälper ofta att snabbare uppnå smärtfria lägen vid problem och smärta i samband med hopparknä.  

  • Då knäskålssenan sitter ihop med främre lårmuskeln är det oftast väldigt effektivt att regelbundet stretcha främre och bakre lårmuskeln regelbundet efter träning. Övningen åsyftar till att mjuka upp och undvika korta muskler som påfrestar muskelns ursprung och fäste mer. Att systematiskt efter träning stretcha lårmuskeln fungerar ofta väldigt effektivt vid hopparknä. Stretchingen skall genomföras utan smärta lokalt över knäskålen. 
  • Specifika knäskydd för hopparknä bidrar till extra avlastningen vid aktivitet. Hopparknäskydden är konstruerade för att effektivt avlasta det smärtsamma området vid knäskålens infästning i knäskålssenan. Ett knäskydd för hopparknä skall alltid appliceras nedanför knäskålens nedre kant över knäskålssenan.

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.