Hälseneinflammation

Hälsenan är en kraftig sena som löper från nedre kanten av hälen och övergår till den stora vadmuskeln. Hälsenan utsätts dagligen för extrema påfrestningar både vid normal aktivitet, motion och fysisk aktivitet. En normal dag belastas foten och hälsenan med ca 5000 steg, vid löpträning kan antalet steg dubblas vilket ger en stor risk för en överbelastningsskada.
Majoriteten av hälsenesinflammationerna i hälsenan är orsakade av överbelastning.

 

Vår mest sålda produkt

Hälseneskydd Achillex

Skydd för hälsenan Achillex - unik kombinationsstöd för avlastning av hälsenan

999 kr

Hälseneinflammation smärtar ofta mitt på hälsenan men det förkommer även inflammationer i hälsenans fäste på yttre delen av hälen. Hälsenan känns ofta stel och smärtar vid belastning framförallt på morgonen eller efter en längre tids vild. Inflammation i hälsenan kan även ge upphov till lokal svullnade runt hälsenan och vid kraftiga inflammationer kan huden bli rödaktig med lokal värmeökning över hälsenan. Hälseneinflammation uppstår ofta vid kraftig ökad träningsmängd och träningsintensitet men kan även uppstå vid normal belastning ofta som en överbelastningsskada. 

Anatomi - hälseneinflammation

Hälsenan ( achillessenan) är kroppens kraftigaste och starkaste sena. Hälsenans löper från utsidan av hälens bakre del på baksidan av underbenet och övergår i den bakre vadmuskeln. Hälsenan har en viktig funktion i att överföra vadmuskelns kraft till foten och möjliggör kontroll av foten i böj och sträck. Hälsenan involveras i varje steg vi tar hela tiden. 
Utlösande faktorer vid hälseneinflammation är oftast överbelastning av hälsenan. Kraftigt ökad träningsmängd, högintensiv träning eller belastning vid upprepade tillfällen eller snabbt ökad motionsmängd kan vara utlösande faktorer till hälseneinflammation. 

Symptom vid hälseneinflammation

 • Problemen orsakar oftast lokal svullnad och ömhet över området för inflammationen. 
 • Morgonstelhet och ont i hälsenan, ofta med igångsättningsproblem efter en viss tids vila eller nattsömn. 
 • Svullnaden i hälsenan bidrar till minskar rörelse i fotleden med en tydlig stelhet när hälsenan arbetar. 
 • Smärtan i hälsenan tilltar vid aktivitet. Den onda hälsenan gör över tid det svårt att öka belastningen av hälsenan. 
 • Hälsenan kan även knarra vid belastning orsakat av hälsenesinflammationen
 • Vilovärk förekommer även vid hälseneinflammation oftast långvariga inflammationer

Vad göra vid hälsenesinflammationer?

En inflammerad hälsena skall inte nonchaleras då långvariga problem med hälseneinflammation kan vara svårbehandlade.  Ju tidigare en åtgärd sätts in desto bättre är förutsättningarna att snabbare bli problemfri.   

 • Då hälsenans har drabbats av en lokal inflammation så är avlastning, vila viktigt.
 • Avlastning innebär att inte utsätta hälsenan för samma höga belastning vilket kan vara total avhållsamhet vid kraftigare problem under kortare perioder. Avlastning innebär att hälseneinflammation får en möjlighet att lugna ned sig och minskar oftast i smärta. 
 • Anatomiska förutsättningar med överpronation i foten bidrar till att hälsenans arbetar mera i sidled. Hälsenans anormala arbetsområde är upp och ned varpå pronation kan vara en av de utlösande orsakerna till att hälseneinflammation utvecklas. Vid konstaterad överpronation motverkar en pronationssula effektivt pronationstendensen och minimerar hälsenans arbete i sidled.
 • Avlasta hälsenan med hjälp av en hälsenekil. Hälsenekilen bidrar till att minska hälsenans arbetsområde upp och ned vilket ofta fungerar direkt smärtlindrande.
 • Specifika hälseneortoser kombinerar avlastning av en avlastande hälkil inbyggt i ortosen med optimal kompressionsbehandling av hela hälsenan för att motverka lokal svullnad. 
 • Svullnade i hälsenan innebär ytterligare smärta och stelhet vilket en hälseneortos effektivt motverkar. 
 • Sjukgymnastik – rehab träning för hälsenesinflammationer. En sjukgymnast kan individuell anpassa rehab träning för optimal träning i linje med individuella behov

Se alla våra produkter mot hälseneinflammation

Senast uppdaterad 2023-03-02

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.