Gubbvad – Muskelbristning i vaden | Rehaboteket

Gubbvad – Muskelbristning i vaden

Vadmuskeln och underbenet är en viktig del i kroppens totala rörelsemönster och en väsentlig del i rörelser som kräver explosiva acceleration och inbromsning. Vadmuskelns struktur är uppbyggd av djupa och ytliga muskler som övergår till hälsenan som fäster in på hälbenet. Vadmuskeln är helt avgörande för det normala steget och har en kraftfull effekt som tydligt märks när vi stället oss på tå, samma rörelse i belastat läge hjälper oss att avveckla steget med vadmuskeln som en viktig kraft att komma över på tå innan vi tar nästa steg. 
Vadmuskeln är även en väsentlig del av vårt explosiva rörelsemönster så som hopp, landning och explosiva löpsteg. Just det explosiva löpsteget sker inom en mängd olika idrotter med kortare avstånd och en explosiv acceleration så som racketsporter, padel, innebandy och andra högintensiva rörelsemönster. 
Med tanke på vadmuskelns högintensiva belastning vid idrott och motion påverkas risken för muskelgruppernas utsatthet för bristningar och skador, detta i kombination med omkringliggande strukturer och ålder. Ökad intensiv belastning av vadmuskeln i kombination med ålder är en tydlig riskfaktor för skada och muskelbristningar i vadmuskelns strukturer, gubbvad. 

Vad är gubbvad?

Gubbvad är en egentligen en muskelbristning i vadmuskeln eller vadmuskelns omkringliggande strukturer men omnämns som gubbvad då skadan ofta drabbar personer i medelåldern. Vadmuskeln som är en trehövdad muskel är uppbyggd i två lager, ett djupt muskellager med en muskelbuk och ett ytligt muskellager med två muskelbukar. Både det djupa och ytliga lagret fäster in i hälsenan som i sin tur fäster över hälens bakre kant.  
En muskelbuk består att en mängd mindre muskelfibrer på samma sätt som en metallvajer består av flera tunnare metalltrådar som tillsammans skapar en tjockare och starkare vajer.  
Övergången från vadmuskel till hälsena är ett utsatt område med högre risk för muskelbristning och många problem med gubbvad uppstår i de regionerna.  Muskelbristningen kan även uppstå lokalt mitt i muskeln och drabbar då antingen det djupa eller de ytliga muskelbukarna oberoende av varandra.  
Gubbvad delas in i olika omfattningar av skadan vilket enkelt förklaras med hur omfattande muskelbristningen är. I enklare fall är det bara en mindre bristning i några få muskelfibrer vilket ger mindre omfattande problem men större bristningar av flera muskelfibrer eller hela muskelbuken förekommer också vilket skapar en betydligt mera omfattande problematik. 
Lättare och mindre omfattande problem med gubbvad är ofta orsakat av att belastningen töjer ut muskelfibrerna i underbenet. Att töja ut muskeln innebär att muskeln tvingas att arbeta utanför muskelns normala arbetsområde vilket ofta orsakas av ett högintensivt rörelsemönster. Mera omfattande eller totala bristningar orsakas på samma sätt som lättare problem men ger alltid mera omfattande problem på grund av att vävnadsskadan i vadmuskeln brister helt vilket i ett större perspektiv påverka vadmuskelns funktion i belastning. 
Snabba accelerationer, kraftiga inbromsningar eller rörelseriktningar kan vara den indirekta orsaken gubbvad och skadetillfället är ofta distinkt och tydligt definierat. Den drabbade personen upplever ofta en direkt och distinkt smärta i samband med skadetillfället som gör att aktiviteten inte kan fortsätta.  

Symptom gubbvad 

Upplevelsen av problemen orsakade av gubbvad är alltid i direkt relation till hur omfattande skadan är. I vissa fall är orsakar problem med gubbvad mindre problem medans i andra fall påverka problemen med gubbvad förmågan normal belasta fot och ben.  
En muskelbristning börjar ofta med ett tydligt definierat skadetillfälle, vanligtvis i samband med en kraftigare acceleration eller inbromsning och vanligtvis i samband med en högintensiv idrott eller aktivitet. 
Bristningens omfattning påverkar direkt symptomen av skadan och vanligtvis skapar en större bristning mera omfattande och tydligare symptom. 

Tecken på att man har drabbats av gubbvad är, 

  • Tydligt skadetillfälle ofta under aktivitet, skadetillfället kan ibland upplevs som en skarp intensiv smärta i vadmuskeln
  • Lokal svullnad och rodnad över skadeområdet
  • Vilosmärta och lokal ömhet vid beröring över skadan
  • Specifik smärta vid försök att belasta eller aktivera foten och vadmuskeln

Vid omfattande smärta, oförmåga att röra foten skall skadan undersökas av medicinskt behörig personal omgående.

Orsaker till gubbvad? 

Orsaker till gubbvad har flera påverkande faktorer till skadan. 
Ålder är en påverkande faktor mycket på grund av muskelfibrerna elasticitet som försämras över tid men det finns även andra faktorer som på grund av ålder eller egentligen livsstilsfaktorer även ökar risken för att drabbas av en muskelbristning generellt. 
I ung ålder är många betydligt mera aktiva medans i medelåldern påverkas möjligheten till kontinuerlig aktivitet och träning av en massa olika faktorer som arbetet, övriga familjen och vardagliga sysslor. I takt med att mer och mer tid går åt till andra sysslor minska den kontinuerliga träningen vilket hjälper till att hålla våra muskler smidiga och elastiska. 
Bortsett från ålder som huvudsakligen har gett namn år gubbvad så finns det flera olika påverkande faktorer till att man blir skadad. 
- Otillräcklig eller ingen uppvärmning av muskelbuken kan öka skaderisken. Många aktiva slarvar med ordentlig uppvärmning av muskeln innan aktivitet. En kall, stel och oelastisk muskelbuk har en högre tendens att brista vid högintensiv belastning.
- Sporadiskt hög eller för påfrestande aktivitetsnivå gör att muskeln påfrestas maximal under ofta kortare perioder eller få tillfällen. Effekten blir ofta få tillfällen med extra mycket aktivitet, hög muskelbelastning och ett intensivt rörelsemönster vilket kan öka risken för bristning av en ”otränad” muskel. 

Gubbvad och kvinnor

Gubbvad drabbar självklart även kvinnor men det finns en ytterligare påverkande faktor som i grunden ytterligare påverkar en kvinnas skaderisk. Kvinnor använder i högre utsträckning klackskor, klackskor som direkt höjer upp hälen påverkar omfattningen av vadmuskelns totala rörelseområde som kortas av ju högre klack som används. Om vadmuskel adapteras efter en högre klack kommer muskeln över tid att stärkas i ett spänt läge, muskeln kan bli mera kompakt och utsätts sällan för ytterlägesbelastning på grund av klackens höjd och fotens position i skon. Vid träning och aktivitet använd vanligtvis plattare skor vilket skapar ett stort kontrastförhållande för kvinnan som utöver klackskorna har samma påverkande faktorer i from av ålder och muskelelasticitet i vadmuskeln. 
Ju lägre klack som används vardagligt desto lägre blir övergången till plattare träningsskor vilket kan vara en fördel för att motverka risken för två ytterligheter, hög klack och platta skor. 

Vad kan man göra vid gubbvad? 

Det finns flera olika saker att göra för att hjälpa till vid problem med gubbvad. Generellt så delas aktiviteterna in i ett akut skadetillfälle som kräver specifika 

Akuta skadetillfället 

Gubbvad skall vid ett akut skadetillfälle behandlas på samma sätt som vilken annan muskelbristning. Målsättningen i samband med skadan är att snabbt motverka blödning och svullnad i vadmuskeln lokalt över skadan. En traditionell metod för snabb hantering av skadan är högläge, kyla och kompression. Tiden är en viktig faktor och ju snabbare kylan, kompressionen appliceras desto bättre effekt uppnås för en snabbare rehabilitering. 
Normalt appliceras kompressionen med en bredare elastisk linda över skadan och kylan antingen från en ispåse eller ett kallare mjukare föremål som går att lindas in i kompressionslindan. Kylsystemet Novacool är en helt unik produkt som kombinerar kompression och kyla i samma system. Med ett kylinlägg inmonterat i en kompressions manschett med anatomisk passform kan kyla och kompressionsbehandlingen påbörjas inom några sekunder och graden av kompression kan enkelt regleras och justeras med hjälp av Novacools inbyggda handpump som direkt styr graden av kompression över gubbvaden. 
I samband med att kyla/kompression har applicerats skall den skadade kroppsdelen placeras i högläge och uppsök akut vård om det finns misstanke av en mera om omfattande bristning. 
I samband med att den akuta skadan har behandlats och läkt blir målsättningen snabbt att kunna återgå till normal belastning. Rehabiliteringen kan ta tid och var noggrann att inte börja öka ytterlägesbelastningen förrän skadan är läkt och smärtan borta. Det finns flera olika produkter för gubbvad som utan att påverka rörligheten kan användas för vardagligt användande och idrott och motion. 

Vadskydd för gubbvad. 

Ett vadskydd är ett anatomiskt format muskel- och kompressionsstöd för underbenet och vadmuskeln. Vadskydden finns i flera olika modeller med olika funktioner. Den primära målsättningen är att tillföra lokal kompression och muskelstöd över vadmuskeln. Kompressionen runt muskeln ökar lokalt blodgenomströmningen genom att komprimera muskulaturen för att motverka svullnad och lokalt skapa ett muskelstöd över vaden. 
Vissa vadskydd har värmande egenskaper men i valet av två vadskydd så skall dess komprimerande egenskaper prioriteras. Ett kompressionsgivande vadskydd påverkar inte rörelsen i fot och underben och kan användas både vardagligt som vid idrott och motion. 

Avlastande hälkil

Då gubbvad är en direkt orsak av för hög ytterlägesbelastning i kombination med högintensiv rörelse hjälper ofta en avlastande hälkil effektivt. Hälkilen placeras in under hälen i skorna och höjer temporärt hälen ca 4–5 mm i belastat läge. Höjningen av hälen skapar en direkt avlastning av hälsenan och vadmuskelns arbetsområde vilket motverkar ett högbelastat ytterläge. Rörelsen sker precis som vanligt men hälkilen skapar en extra gynnsam position för vadmuskeln som i sin tur avlastar det tidigare skadade området. 
Det är av yttersta vikt att hälkilen är viskoelastisk vilket betyder att den sviktar och komprimeras i takt med att belastningen ökar för att säkerställa korrekt avlastning. Det finns ett stort urval av hälkilar på marknaden idag allt ifrån stumma hälkilar av kork som inte kan svikta till Gelkilar som under belastning på grund av kroppens vikt blir helt platta. Säkerställ att kilen är tillverkad av viskoelastisk polymer så säkerställs korrekt avlastning. 

Kontinuerlig stretch av vadmuskeln och hälsenan

I takt med att den akuta skadan är behandlad så får många hjälp av en fysioterapeut för att på bästa sätt genomföra sin rehabilitering och kunna återgår till en normal rörelse. Rådfråga din fysioterapeut om tips och råd för dina problem även efter rehabiliteringen. Det kan vara flera individuella faktorer som påverkar just dig och dina problem och en kompetent person som tillsammans med dig sätter upp ett rehab program är också den mest lämpade personen för att ta ett långsiktigt perspektiv på bakomliggande orsaker till din skada och vad som kan fungerar bäst för att permanent motverka att skada återkommer. 

Texten är granskad av:

Maja Nilsson
Leg Fysioterapeut

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.

 
 
Omdömen på trustpilot:
 8,9 / 10
 
Omdömen på facebook:
 4,8 / 5