Axel ur led - Axelluxation & Subluxation | Rehaboteket

Axel ur Led (Axelluxation)

Axelleden är kroppens mest rörliga led med ett enormt rörelseomfång. En axel går ur led (axelluxation) när överarmen med kraft flyttas från dess normala position i axelleden. 
Skadan är ofta traumatisk och alltid associerad med extrem smärta och instabilitet tills dess att axeln är åter positionerad i normalt läge. Urledvridning av axeln är en relativt vanlig skada inom idrotter med kraftig kroppskontakt och ofta i kombination med högintensitet i aktiviteten ex inom ishockey, fotboll, handboll, ridning eller vid arbetsrelaterade situationer med fall mot axeln. Luxation i axeln är vanligare Axeln framåt-nedåt och den urledvridningen tenderar ofta att vara återkommande ofta orsakar av skada på stabiliserande ledband och ligament.  Axelluxation bakåt är betydligt ovanligare men förkommer också. Vid traumatiska axelluxationer och subluxationer skall alltid den skadade behandlas av en läkare som återför axeln i dess ursprungliga läge. Rehabilitering efter axelskada omfattar rehab träning mot sjukgymnast och ofta en stabiliserande ortos för extra stöd och kontroll. 

Axelns anatomi 

Axelleden är uppbyggd av huvudsakligen tre ben, skulderbladet (Scapula), nyckelbenet (clavicula) och överarmsbenet (humerus). Axelleden är en flat led som tilåter ett enormt rörelseomfång och hålls ihop och stabiliseras av en komplex struktur av senor, ligament, muskler och ledkapseln i axelleden. Vid subluxation i axeln (delvis urledvridning) forceras överarmens ledhuvud delvis ut ur ledpannan på skulderbladet. Sub luxation av axeln innebär att axleleden återgår till sitt ursprung efter den delvisa urledvridningen. Axel ur led (axelluxation) innebär en total urledvridning med axeln kvar i ett smärtsamt luxerat läge. Vid axelluxation behövs oftast hjälp med åter positionering av axeln av medicinsk personal. Båda problemen, axelluxation och axel sub-luxation innebär ofta kraftig smärta och påverkan på stabiliserande strukturer runt axelleden. 

Orsak till axel ur led 

Axel ur led framåt-nedåt är ofta orsakat av vridvåld mot armen utåt från kroppen när armen är positionerad i linje med eller över axelleden. Axel ur led är ofta förekommande inom idrott ex handboll med ökad skaderisk för skottarmen. En urledvriden axeln axelluxation påverkar axelledens ligamentstruktur som utgör basen i axelstabiliteten, om ledbanden töjs ut eller går av i samband med urledvridningen finns det stor risk för att axelleden får permanent nedsatt stabilitet vid ökad rörelse och belastning. Axelluxation är därför ofta återkommande då risken för ytterligare luxationer ökar i samband med permanenta skador i axelleden.

Rehabilitering axelluxation / subluxation

Vid axelluxationer skall medicinsk expertis undersöka och behandla den luxerande axeln antingen kirurgiskt eller efter ett indivudellt vårdprogram.
Rehab vid axelluxation är ofta sammankopplat med sjukgymnastisk rehab-träning i linje med ett individuellt träningsprogram omfattande skada och problem. 

Ett stabiliserande axelskydd med möjlighet till kontrollerad rörelsekontroll ger ofta ett väldigt bra resultat och möjliggör bra grundstabilitet för en skadad axel. Axelskydd för axelluxation motverkar att axelleden inte hamnar i lägen som gör den mera instabil. Axelskydden ger även kompression över hela axelleden

Texten är granskad av:

Maja Nilsson
Leg Fysioterapeut

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Märlardalens Högskola och sedan fortsatte jag att vidareutbilda mig. I idrottsmedicin, dry-needeling, idrottsmassage, tejpning, tyngdlyftning och crossfit level 1. Och så ortopedisk manuell terapi (OMT 2) som jag läser nu.

 
 
Omdömen på trustpilot:
 8,9 / 10
 
Omdömen på facebook:
 4,8 / 5