Smärta i hälen

Smärta i hälen är ett väldigt vanligt fotproblem med flera orsaker till smärtan i foten. 
Hälen klarar normalt av extrem belastning, hälisättningen vid löpning motsvarar ca 5 gånger kroppensvikt mot hälen vid varje löpsteg. Belastningen av hälen dagligen blir enorm. Normalt så klarar hälens strukturer att dämpa utan smärta men kan på grund av överbelastning eller felaktigbelastning utveckla smärta i hälen. Överbelastning i hälen orsakas ofta av att hälens strukturer utsätts för onormalt hög belastning eller för hög intensitet utan vila och återhämtning av hälen. Orsaken till smärta i hälen varierar allt ifrån uttrampad hälkudde, hälsporre, plantar fasciit. En produkt för smärta i hälen åsyftar alltid till att minska problemen genom stöd, avlastning eller korrigering för en smärtfri häl.  

Vår mest sålda produkt

Storsäljare
Hälkopp Tulis HD

Tulis HD-modell ger extra effektiv stötdämpning och hälstöd vid t.ex. idrott. Tulis HD finns även i barnstorlek.

209 kr

Orsaker till smärta i hälen

Orsakerna är många till hälsmärta, många problem går att förebygga med rätt skoval, belastning eller produkt

Hälens stötupptagare hälkudden.

Hälkudden eller fettkudden under hälbenet fungerar som en av kroppens effektivaste stötdämpare. Hälkudden är uppbyggd av små fettfyllda segment som omges av stark bindväv. Konstruktionen av fettfyllda segment och den starka bindväven ger en stark och stötdämpande struktur. Hälkudden stötdämpar hälisättningen vid belastning underifrån men kan vid återkommande belastning från sidan av hälen, ofta orsakat av dåliga skor eller överdriven pronation i foten skada små bindvävssegmenten. Om bindväven skadas pressas fettvävnaden utåt från kontaktytan istället för uppåt/nedåt. Effekten av bindvävens försvagning innebär en försämrad funktion av kroppens fettkudde. En uttrampad fettkudde innebär ofta att hälisättningen upplevs som kraftigare mot hälbenet med ökade problem som följd. 

Andra orsaker till smärta i hälen

Smärta mitt under hälen är ofta orsakat av hälsporre. Hälsporre är en benutväxt från hälbenet som smärtar vid belastning mitt under hälbenet. 

Plantar fasciit - smärta i hälens framkant i början av fotvalvet. Plantar fasciit är en lokal inflammation i fotens senspegel under foten. Senspegeln löper från framkanten av hälen och fäster i tårna. Vid kraftig ansträngning av foten kan mindre bristningar uppstå i senspegeln. Problemen i hälen är ofta lokaliserad till hälens framkant, med ökade problem i takt med kraftigare belastning. 

Det finns flera olika specifika produkter för att skapa bättre förutsättningar för hälen i belastning, 

Klicka här för att se våra rekommenderade produkter vid smärta i hälen

Senast uppdaterad 2021-10-07

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.