Ryggskott

Ryggskott är en av de vanligaste problemen till ont i ländryggen och drabbar de flesta av oss någon gång under livet. 
Den exakta anledningen till ryggskott är inte klarlagd men problemet involverar smärta i ryggmuskulatur och ligament lokalt i ländryggen. Ryggskott uppstår ofta i samband med kraftiga rörelser, rotationer eller tyngre lyft men kan även uppstå utan förvarning. 

Vår mest sålda produkt

Storsäljare
Ryggstöd stabil med extra stabiliserande band

Ryggstöd med extra stöd av ländryggen. Ryggstödet stödjer ländryggen och tillåter individuell anpassning

799 kr

Vid ryggskott uppstå ofta ett krampliknande tillstånd i ländryggsmuskulaturen vilket innebär att kroppen ofta omedvetet lutas åt samma håll som problemet för att kompensera till ett smärtfritt läge. Effekten av ryggskott blir ofta en kraftigt lutande kroppsposition som påverkar den drabbades förmåga att röra sig och bidrar till en kraftig felbelastning av rygg och nacke. 

Tecken på ryggskott 

  • Generellt så smärtar ryggskott intensivt ofta orsakat av en hastig rörelse i vissa fall kan en kraftig nysning utlösa huggsmärtan i ländryggen. 
  • Problemen kan upplevas olika men benämns ofta som huggande problem ofta vid försök till rörelse. 
  • Krampaktig problem i ryggen med en kraftig ihopsjunken kroppshållning, den ihopsjunkna kroppshållningen är ofta för att kompensera till ett smärtfritt läge.  
  • Svårigheter att komma igång med rörelse och belastning efter nattsömn eller sittande position under längre perioder. 
  • Vid akuta ryggskott upplever den drabbas ofta att liggande kroppsställning lindrar smärtan lokalt. 

Ryggskott

Vid akuta besvär skall behörig medicinsk personal göra en bedömning av det akuta problemet.
Efter den akuta fasen finns det flera olika hjälpmedel för extra stöd och förenkla fysisk aktivitet och rörelse. Rörelse och hålla igång rekommenderas ofta vid ryggskottet.   

  • ​Målet är att försöka fortsätta vara så aktiv som möjligt. Rörelse bidrar till ökad cirkulation och hjälper ofta till att mjuka upp problemområdet och motverkar lokal stelhet. 
  • Den framåtböjda kroppshållningen som bidrar till minskad smärta bör undvikas för att säkerställa en normal belastning av ryggmuskulaturen. Ett stabiliserande ryggstöd bidrar effektivt till att stabilisera problemområdet vid ryggskott och motverkar effektivt att den drabbade går framåtlutad för att kompensera till ett smärtfritt läge. 
  • All form av fysisk aktivitet är positiv för att ökar rörelsen och motverka ytterligare stelhet vid problem med ryggskott.

Senast uppdaterad 2022-03-25

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.