Smärta i handleden

Smärta i handleden är ett frekvent problem ofta orsakat av överbelastning av handledens muskler, senor och ligament som alla får utsätts för kraftig belastning dagligen. Smärtan i handleden orsakas ofta av ensidiga belastade rörelser i hand och handled som bidrar till olika tillstånd som leder till smärta i handleden. 
Vid vardagligt arbetet framför datorn tillika arbete med tyngre verktyg påverkas handleden med ökad risk för smärta i handlederna.

Vår mest sålda produkt

Stabiliserande handledsskydd Manex Basic med skena

Handledsskydd med skena speciellt konstruerat för stabilitet och extra kompression av en smärtande handled vid problem med ont i handen.

389 kr

Överbelastningssmärta i handleden

Smärta i handleden orsakat av överbelastning är den vanligaste orsaken smärta i handlederna.  Vid överbelastningssmärta har handleden utsatts för tungt eller för mycket belastning av handleden under kortare perioder. Smärtan i handlederna orsakas ofta av mindre lokala inflammationer i handledens böj och sträckmuskulatur. Regelbundna ensidiga rörelser med eller utan ytterligare belastning i handen ökar risken för överbelastningsskada i handleden. Smärta i handleden orsakat av överbelastning är ofta relativt snabbt övergående under förutsättning att handleden avlastas med vila eller minskad aktivitet som utlöser smärtan i handleden. 

Smärta i handleden orsakat av artros i handleden (förslitningsskada) 
Artros i handleden innebär att handen eller handledens ledbrosk slits ned och försämras, ledbrosket skyddar handen och fingrarnas benstruktur och är en glatt yta som tillåter bidrar till enkel och smidig rörelse i handen. Vid artros påverkas ledbrosket, brosket slits ned och bidrar till smärta i handen och smärta i handleden vid rörelse. Handleden blir ofta stelare vid artros och lätt svullnad kan uppstå över den förslitna leden. Smärta i handleden vid artros går att avhjälpa med ett avlastande handledsskydd, handledsskyddet håller handen i ett smärtfritt läge och bidrar till minskade rörelse över den förslitna leden. 

Smärta i handleden (inflammationssmärta)
Handledens komplexa struktur bestående av ben, muskler, senor och ligament drabbas ofta av lokala inflammationer vid ex arbete med handen och handleden i onormala positioner eller vid onormala rörelser. Smärtan i handen eller handleden intensifieras ofta vid tyngre belastning och handleden svullnar ofta över den lokala inflammationen. Smärtan i handleden avtar ofta i samband avlastning och även antiinflammatorisk lokalbehandling av handleden. 

Nedsatt stabilitet i handleden 
Smärta i handleden kan även orsakas av instabilitet i handleden eller fingrarna ofta orsakat av skador på handleden eller handens stabiliserande ligament. Smärta i handleden i samband med nedsatt instabilitet kan ofta härledas till en specifik situation som ex träning med boll eller fall mot handleden. En instabil handled kan vara ett tecken på ledbandspåverkan vilket ofta bidrar till smärta i handleden i handleden vid rörelse och nedsatt stabilitet vid belastning. 

Vid smärta handen oavsett orsak bidrar ofta ett avlastande handledsstöd till att minska rörelsen över området som smärtar ofta direkt smärtlindrande effekt.

Senast uppdaterad 2021-10-03

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.