Motverka pronation i foten effektivt | Rehaboteket

Pronation i fot

Pronation i foten är en helt naturlig rörelse och utgör en del av foten och underbenets normala stötupptagare.  Ca 80% av befolkningen pronerar, de flesta utan problem. 
Pronation beskriver fotens rörelse inåt. Normal pronation i foten motsvarar en pronationsvinkel på ca 6-8°. Neutralpositionen är ett idealläge med normal belastning i ett för kroppen rakt läge. Pronation i foten motsvarande 9-11° klassas som lätt pronation och kan vid problem kompenseras. 

Vid överpronation > 12° vinkel i fotleden ökar risken markant för att utveckla överbelastningsskador orsakade av pronation i foten. Överpronation påverkar belastningen i hela benet med risk för att obalansen fortsätter uppåt mot höft och rygg. Överpronation skall kompenseras med en målsättning av att uppnå ett neutralläge i foten. 

Pronation är vanligt förekommande i en fot med lägre valvbåge, hålfot. 
En plattfot pronerar alltid och är platt orsakad av ett lågt valv i kombination med en överpronationstendens i foten.

Överpronation orsakar ofta överbelastningsskador, skador som uppstår vid överdriven rotation i foten som påverkas av pronation i foten. 

  • Benhinneinflammationer – orsakas ofta av överpronation i foten. Överpronation bidrar till en ökar rörelse i underbenet. Underbenet är uppdelat i flera olika muskelfack som omges av benhinnorna. Vid överpronation ökar rörelsen och friktionen mellan muskelhinnorna vilket ofta utvecklas till ett inflammationstillstånd, benhinneinflammation.
  • Smärta över knäledens insida kan utlösas av överpronation i foten. 
  • Plantar fasciit – inflammation i senspegeln under foten med smärta på hälens insida 
  • Vid problem med ex rörliga knäskålar (patella luxation eller subluxation) är det viktigt att motverka överpronation för att säkerställa ett neutralläge från foten upp i knäleden. 
  • Mediala artrosproblem i knäleden ökar belastningen på knäledens insida. Vid överpronation ökar belastningen ytterligare över knäledens insida vilket kan påverka artrosproblemen negativt. 

Behandla överpronation

En pronationssula är konstruerad för att motverka överpronation i foten. Pronationssulan positioner foten i ett lätt supinerat läge (foten vinklad utåt) med fotens naturliga överpronation bidrar pronationssulans pronationsstöd till ett rakare steg med mindre grad av överpronation. Pronationssulan kan användas i alla skor vid alla tillfällen. Pronationssulan har för avsikt att minska över pronationen med en målsättning att uppnå ett gynnsamt neutralläge i foten och därmed vidare upp i fot, fotled, underben, knä, höft och rygg. 

Klicka här för att se vår storsäljande pronationssula

Senast uppdaterad: 2019-09-19

 
 
Omdömen på trustpilot:
 8,9 / 10
 
Omdömen på facebook:
 4,8 / 5