Pronation i fot

Pronation i foten är en helt naturlig rörelse och utgör en del av foten och underbenets normala stötupptagare.  Ca 80% av befolkningen pronerar, de flesta utan problem. Pronation beskriver fotens rörelse inåt. Normal pronation i foten motsvarar en pronationsvinkel på ca 6-8°. Neutralpositionen är ett idealläge med normal belastning i ett för kroppen rakt läge. Pronation i foten motsvarande 9-11° klassas som lätt pronation och kan vid problem kompenseras. 

Vår mest sålda produkt

Pronationssula MOW

Stötdämpande pronationssula för korrigering och stabilitet av en pronerande fot. Tillverkad av EVA för optimalt stöd och dämpning. Utvecklad av ortopedingenjör Lars Eghamn

399 kr

Vid överpronation > 12° vinkel i fotleden ökar risken för att utveckla överbelastningsskador orsakade av pronation i foten. Överpronation påverkar belastningen i hela benet med risk för att obalansen fortsätter uppåt mot höft och rygg. Överpronation kompenseras med en målsättning av att uppnå ett gynnsammare neutralläge i foten. 

Pronation är vanligt förekommande i en fot med lägre valvbåge, hålfot. 
En plattfot pronerar alltid och orsakas av det låga valvets rörelse som skapar pronationstendensen i foten. 

Överpronation kan vara en bidragande orsak till överbelastningsskador i fot och underben,

  • Benhinneinflammationer – orsakas ofta av överpronation i foten. Överpronation bidrar till en ökar rörelse i underbenet. Underbenet är uppdelat i flera olika muskelfack som omges av benhinnorna. Vid överpronation ökar rörelsen och friktionen mellan muskelhinnorna vilket ofta utvecklas till ett inflammationstillstånd, benhinneinflammation.
  • Smärta över knäledens insida kan utlösas av överpronation i foten. 
  • Plantar fasciit – inflammation i senspegeln under foten med smärta på hälens insida 
  • Vid problem med ex rörliga knäskålar (patella luxation eller subluxation) är det viktigt att motverka överpronation för att säkerställa ett neutralläge från foten upp i knäleden. 
  • Mediala artrosproblem i knäleden ökar belastningen på knäledens insida. Vid överpronation ökar belastningen ytterligare över knäledens insida vilket kan påverka artrosproblemen negativt. 

Motverka överpronation

En pronationssula är konstruerad för att motverka överpronation i foten. Pronationssulan positionerar foten i ett lätt supinerat läge (foten vinklad utåt), med fotens naturliga överpronation bidrar pronationssulans pronationsstöd till ett rakare steg med mindre grad av överpronation. Pronationssulan kan användas i alla skor vid alla tillfällen och har för funktion att minska över pronationen med en målsättning att uppnå ett gynnsamt neutralläge i foten och därmed vidare upp i fot, fotled, underben, knä, höft och rygg. 

Klicka här för att se vår storsäljande pronationssula

Senast uppdaterad 2022-03-25

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.