Motverka pronation i foten effektivt | Rehaboteket

Pronation i fot

Pronation i foten är en helt naturlig rörelse och utgör en del av foten och underbenets normala stötupptagare.  Ca 80% av befolkningen pronerar, de flesta utan problem. 
Pronation beskriver fotens rörelse inåt. Normal pronation i foten motsvarar en pronationsvinkel på ca 6-8°. Neutralpositionen är ett idealläge med normal belastning i ett för kroppen rakt läge. Pronation i foten motsvarande 9-11° klassas som lätt pronation och kan vid problem kompenseras. 

Vår mest sålda produkt

Pronationssula
Pronationssula

Pronationssula med pronationsstöd

Stötdämpande pronationssula för korrigering och stabilitet av en fot med pronation. Utvecklad av ortopedingenjör Lars Eghamn
249 kr 399
Perfekt!

Mycket bra service, trevligt bemötande och uppenbart att man kan sin sak. Ingen krängarmentalitet utan kunden och kundens problem är det som är det viktigaste. Priserna är bra, något lägre än i butik och fri frakt! Kan bara varmt rekommendera denna sida.

Mer om pronation i fot

Vid överpronation > 12° vinkel i fotleden ökar risken markant för att utveckla överbelastningsskador orsakade av pronation i foten. Överpronation påverkar belastningen i hela benet med risk för att obalansen fortsätter uppåt mot höft och rygg. Överpronation skall kompenseras med en målsättning av att uppnå ett neutralläge i foten. 

Pronation är vanligt förekommande i en fot med lägre valvbåge, hålfot. 
En plattfot pronerar alltid och är platt orsakad av ett lågt valv i kombination med en överpronationstendens i foten.

Överpronation orsakar ofta överbelastningsskador, skador som uppstår vid överdriven rotation i foten som påverkas av pronation i foten. 

  • Benhinneinflammationer – orsakas ofta av överpronation i foten. Överpronation bidrar till en ökar rörelse i underbenet. Underbenet är uppdelat i flera olika muskelfack som omges av benhinnorna. Vid överpronation ökar rörelsen och friktionen mellan muskelhinnorna vilket ofta utvecklas till ett inflammationstillstånd, benhinneinflammation.
  • Smärta över knäledens insida kan utlösas av överpronation i foten. 
  • Plantar fasciit – inflammation i senspegeln under foten med smärta på hälens insida 
  • Vid problem med ex rörliga knäskålar (patella luxation eller subluxation) är det viktigt att motverka överpronation för att säkerställa ett neutralläge från foten upp i knäleden. 
  • Mediala artrosproblem i knäleden ökar belastningen på knäledens insida. Vid överpronation ökar belastningen ytterligare över knäledens insida vilket kan påverka artrosproblemen negativt. 

Behandla överpronation

En pronationssula är konstruerad för att motverka överpronation i foten. Pronationssulan positioner foten i ett lätt supinerat läge (foten vinklad utåt) med fotens naturliga överpronation bidrar pronationssulans pronationsstöd till ett rakare steg med mindre grad av överpronation. Pronationssulan kan användas i alla skor vid alla tillfällen. Pronationssulan har för avsikt att minska över pronationen med en målsättning att uppnå ett gynnsamt neutralläge i foten och därmed vidare upp i fot, fotled, underben, knä, höft och rygg.