Löparknä

Löparknä är ett vanligt skadetillstånd som ofta drabbar löparen med smärtan lokaliserat till knäledens utsida. Orsaken till löparknä beror ofta på en mekanisk irritation i det iliotibiala bandet orsakat av att senbandet glider över utsidan på lårbenets nedre del. Den mekaniska irritationen som orsakar löparknä bidrar till en lokal inflammation. Vid vila minskar smärtan för att sedan komma tillbaka när man aktiverar sig igen.
Vid löparknä kan problemen effektivt behandlas med ett värmande knäskydd för löparknä över knäleden. Knäskyddet för löparknä är ett värmande, kompressionsgivande knäskydd som fungerar ofta direkt smärtlindrande vid aktivitet och löpning. Knäskyddet för löparknä bidrar även till en ytterligare uppvärmning av muskler och senor och motverkar strama muskler, vilket effektivt kan lindra friktionssmärta i samband med löparknä. Om överdriven pronation i foten löper större riks för att utveckla löparknä. Pronation kan effektivt motverkas och korrigeras med hjälp av pronationssulor och pronations kompenserande skor. Behandlingskombinationen av knäskydd, pronationssulor och aktiv stretchning kan hjälpa väldigt effektivt vid problem och smärta vid löparknä.

Vår mest sålda produkt

Storsäljare
Knäskydd Löparknä ITB

Knäskydd löparknä ITB för avlastning av löparknä utan att påverka knäledens rörelse.

479 kr

Anatomi vid löparknä

Löparknä smärtar på utsidan av knäleden med orsakas och involverar muskler och senor ifrån höften och hela vägen ned till knäleden. Muskeln tensor farscia latae med ursprung i höften övergår till det iliotibiala bandet som löper över hela lårets utsida med fäste på utsidan av underbenet. Det iliotibiala bandet löper på väg till sitt fäste över lårbenets yttre benutskott (laterala femur kondylen). Vid ensidiga kraftiga böjningar och sträckningar i knäleden, ex monoton löpning glider det iliotibiala bandet över lårbenets utskott med risk för irritation och inflammation, löparknä. 

Symptom löparknä

 • Löparknä smärtar tydligt på knäledens utsida lokalt över lårbenets nedre yttre benutskott. 
 • Ökad smärta vid löpning med smärtutveckling som omöjliggör fortsatt löpning. 
 • Trycksmärta över utsidan av knäleden. Området kan vid kraftigare inflammationer kännas varmare och lätt svullna lätt. 

Orsak till löparknä

Löparknä är en mekaniskt utlöst irritation i det iliotibiala bandet. 

 • Påverkande faktorer som ökar risken för att utveckla löparknä är bla pronation i foten. Pronation (inåtvinkling) ökar belastningen av benet orsakat av inåtrotationen från foten upp i knäleden. 
 • Benlängsskillnad 
 • Ökad mängd backträning kan utlösa löparknä och smärtande symptom
 • Överbelastning, för hög träningsmängd med för hög friktion för det iliotibiala bandet kan utlösa löparknä. 
 • Kort, stram och stel utsida av låret (tensor farscia latae) ökar risken för att utveckla löparknä. 

Hjälp vid problem med löparknä, rehab löparknä

Rehabilitering av löparknä kan vara tidskrävande som med alla rehabiliteringar. Rehab för löparknä inbegriper ofta flera olika aktiviteter för bästa behandlingsresultat. 

 • Vid alla inflammationsproblem uppnås snabbast behandlingsresultat av avlastning. Avlastning innebär avhållsamhet från aktiviteter som utlöser smärta och problem. Redan efter några dagar brukar problemen och smärtan lindras vid lättar belastning.
 • Knäskydd för löparknä bidrar till en ökad värmeutveckling över det nedre delen av det iliotibiala bandet och medför ofta direkt smärtlindring vid löparknä. 
 • Kompensera pronation i foten. Löparknä kan utlösas av överpronation i foten. En stabiliserande pronationssula hjälper ofta effektivt att motverka pronation och bidrar till mindre friktion i knäleden vid löparknä.
 • Kompensera vid ev benlängdsskillnad. Med en kompenserande hälkil kan benlängsskillnad kompenserad upp till 6 mm i en vanlig löpsko. 
 • Stretcha muskler med ursprung i höften och muskelns övergång till det iliotibiala bandet med fäste på underbenets utsida. 

Stretch är en effektiv behandlingsmetod för löparknä med målsättningen att minska muskelspänningen över yttre femurkondylen för mindre friktionsutlöst smärta vid löparknä.

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.