Hyperextension i armbågen

Hyperextension i armbågen är ett relativt vanligt förekommande problem som ofta orsakas av yttre våld vid träning och tävling. Hyperextension innebär att armbågen översträcks mer än normalt sträckintervall. Översträckningsproblem eller överrörlighet i armbågen smärtar ofta intensivt med armbågsleden fullt utsträckt. 

Vår mest sålda produkt

Armbågsstöd Pushmed

Armbågsstöd Pushmed ger stöd för en översträckt armbåge genom dess anpassningsbara konstruktion som ger individuell anpassning på enklaste sätt

1 699 kr

Armbågens anatomi

Armbågsleden är en av kroppens största leder och är en av våra mest utsatta leder.  
Armbågsleden är uppbyggd av tre ben, överarmsbenet ( humerus ) och de två underarmsbenen (radius och ulna). Armbågsleden är en gångjärnsled och fungerar liknande ett gångjärn. Leden stabiliseras av en mängd ligament, muskler och senor som tillsammans bidrar till armbågsledens stabilitet och kontroll. Många stora muskler i kroppen ex biceps och triceps har sina fästen i armbågsleden. Gångjärnsleden i armbågen tillåter inte normal rörelse utanför normalt sträckintervall. 

Orsak till hyperextension i armbågen, överrörlighet i armbågen. 

Armbågsleden är en av kroppens mest utsatta leder och utsätts för enorma påfrestningar dagligen. Målvakter som konstant räddar bollar inom idrotter som fotboll och handboll påfrestar armbågsleden enormt vid träning och match. Översträckning i armbågen drabbar ofta idrottsaktiva personer och framförallt handbollsmålvakter och fotbollsmålvakter som konstant hindrar skott under match och träning med armarna. Skadan uppstår när räddningen sker spontant och reflexmässigt när räddningen sker utan att musklerna i armbågsleden är fullt spända, kraften från bollen tvingar armbågsleden utanför normalt ytterläge sk hyperextension. Hyperextension i armbågen kan även uppstå i samband med fallskador eller vid kraftigt utövande av kontaktidrotter ex amerikansk fotboll. Det viktiga vid problem i armbågsleden är att motverka hyperextension i armbågen, rätt ortos motverkar och tar helt bort risken att drabbas av översträckning och kan användas vid alla tillfällen då risken för översträckning i armbågen är större ex. under träning och matchspel.

Symptom vid hyperextension i armbågen, översträckning i armbågen. 

Skadetillfället vid hyperextension har ofta att göra med specifika situationer vid idrott, träning, match eller vid fall mot armbågsleden. Armbågsleden smärtar ofta intensivt vid sträckning av leden utanför normalt rörelseomfång i armbågen.   
Vid själva skadetillfället kan armbågen svullna lätt och även missfärgas om det har uppstått mindre blödningar i armbågsleden 

Hjälp vid hyperextension i armbågen

Vid konstaterad översträckning eller överrörlighet i armbågen skall risken för ytterligare översträckningar i armbågen minimeras. Ett armbågsskydd speciellt utvecklat för att motverka översträckning i armbågsleden möjliggör bibehållen träningsnivå så länge som armbågsskyddet säkerställer att armbågen inte översträcks igen. 
Rörelse i armbågsleden är viktigt för att stimulera cirkulation och motverka svullnad. 

Senast uppdaterad 2022-11-24

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.