Nyckelbensfraktur & ont i nyckelbenet | Rehaboteket

Smärta eller fraktur i nyckelben

Brutet nyckelben och skador på nyckelbenet förekommer inom alla åldrar. Nyckelbensfraktur orsakas ofta av direkt fall mot nyckelbenet eller vid ex bilolyckor med säkerhetsbältet placerat över nyckelbenet. Ett fall med ex utsträckt arm utan armbågens dämpande förmåga kan även det orsaka direkta frakturer på nyckelbenet

Symptom vid brutet nyckelben.

  • Intensiv smärta och ont i nyckelbenet
  • Problem med att röra armen
  • Lätt fallande axel på fraktursidan

Rehabilitering vid brutet nyckelben

Nyckelbensfrakturer skall alltid undersökas av behörig medicinskt utbildad personal. Det är viktigt att det brutna nyckelbenet inte har skadat omliggande blodkärl och nervbanor
Om frakturen är stabil och ligger rätt placerad behövs oftast inget kirurgisk ingrepp. Ett stabiliserande nyckelbensbandage eller avlastande mitella hjälper till att minska smärtan och bidrar till en stadigare position med mindre rörelser i området runt nyckelbensfrakturen. Regelbunden kontakt och träning med sjukgymnast är att rekommendera för att optimera rörelse och funktion efter skada. 

Texten är granskad av:

Maja Nilsson
Leg Fysioterapeut

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Märlardalens Högskola och sedan fortsatte jag att vidareutbilda mig. I idrottsmedicin, dry-needeling, idrottsmassage, tejpning, tyngdlyftning och crossfit level 1. Och så ortopedisk manuell terapi (OMT 2) som jag läser nu.

 
 
Omdömen på trustpilot:
 8,9 / 10
 
Omdömen på facebook:
 4,8 / 5