Droppfot - hjälpmedel för droppfot Droppfot skena och Droppfot ortos

Droppfot

Droppfot påverkar förmågan att lyfta foten vilket ofta påverkar det normala gångmönstret som ofta blir osäkert och släpande. Droppfot orsakas ofta av en svaghet i de muskler som hjälper till att lyfta foten uppåt och är en förutsättning för att kunna avveckla steget normalt. 

Droppfot

Droppfot är ett omfattande problem som ofta påverkar den drabbade personen negativ med minskad möjlighet till ett aktivt liv. Droppfot är ett symptom av ett underliggande problem som orsakar försvagad aktivitet och funktion i musklerna som hjälper till att lyfta foten uppåt. Orsaken till droppfot kan vara temporära nervinklämningar av nerven som kontrollerar att lyfta foten. Nervinklämning kan i vissa fall orsakas av sittande med benen i kors vilket ofta bidrar till ett snabbt övergående problem. Vid mera omfattande nevinklämning, ofta i samband med att nervus fibularis kommer i kläm under knät kan problemen bli bestående under en längre tid men tendera ofta att gå över efter några veckor. Om droppfot orsakas av en neurologisk sjukdom som exempelvis stroke eller omfattande diskbråck i ryggen är problembilden mera omfattande med ofta behov av permanenta hjälpmedel för droppfot. 

Vid droppfot uppstår problem i samband med avvecklingen av steget, med ett släpande gångmönster som ofta innebär stor osäkerhet för den drabbade. Risken för att snubbla eller svårigheter med att gå i trappor blir ofta ett vardagligt problem i samband med droppfot. I dag finns det flera olika hjälpmedel för droppfot. Hjälpmedel för droppfot bidrar till och underlättar det normala steget och är speciellt konstruerade för att lyfta foten och hjälpa till vid avveckling av steget när framfoten skall lyftas från underlaget. Olika hjälpmedel för droppfot motverkar problemen effektivt och är enkla att använda. 

Droppfot Hjälpmedel
Hjälpmedel för droppfot kan se lite olika ut, det vanligaste hjälpmedel droppfot är en sk droppfot skena. Droppfot skena kallas även för dorsal skena och är en stabil droppfot skena som appliceras över baksidan på underbenet med en heltäckande skena under foten hela vägen fram till framfoten. Droppfot skena fästes med kardborrband runt underbenet och placeras i skon. I samband med att man snör skon fixeras droppfot skenan i skon. Droppfot skena är ett hjälpmedel som hjälper till under hela steget häl, mellanfot och framfot och motverkar effektivt droppfotens släpande gång vid promenad och i vardagen. 

Ytterligare hjälpmedel för droppfot är en droppfots ortos. Nackdelen med ex en droppfot skena är att droppfot skenan fungerar bäst i kombination med en sko. Vid användning inomhus eller sommartid då man ofta vill använda en sandal eller gå inomhus i strumpor är en droppfot skena inte möjlig at använda. En droppfot ortos appliceras över foten precis som en strumpa men har ett lyftande band infäst under framfoten. Droppfot ortosens band lyfter framfoten och fästes med kardborre upp över baksidan av underbenet. Dragvinkeln på droppfot ortosens band ger ett effektivt stöd och en lyftande funktion vilket leder till minskad risk för snubbla vid gång inomhus. Droppfot ortoser fungerar lika bra att använda inomhus i strumpor som ett enklare stöd vid promenad. Den diskreta designen som en droppfot ortos har gör ortosen till ett diskret droppfot hjälpmedel både för användning med eller utan skor. 

Rehabiliteringen vid droppfot är helt beroende på orsaken till droppfot, tillfällig nervinklämning är ett icke permanent tillstånd som ofta går över efter 3-4 veckor till neurologiska orsaker som ofta ger permanenta problem med droppfot. Vid problem med droppfot kan det vara nödvändigt att genomföra små men ofta väsentliga förändringar i hemmiljön. Ta bort onödiga nivåskillnader för att minska risken för att snubbla över nivåskillnaderna. I vissa fall kan det vara bra att ta bort mattor eller använda anti-glid skydd under mattorna för att därigenom minska risken för ex fall i hemmiljön. 

Texten är granskad av:

Maja Nilsson
Leg Fysioterapeut

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Märlardalens Högskola och sedan fortsatte jag att vidareutbilda mig. I idrottsmedicin, dry-needeling, idrottsmassage, tejpning, tyngdlyftning och crossfit level 1. Och så ortopedisk manuell terapi (OMT 2) som jag läser nu.

 
 
Omdömen på trustpilot:
 8,9 / 10
 
Omdömen på facebook:
 4,8 / 5