Ledbandsskada i fotleden

En ledbandsskada i fotleden uppstår i samband med att fotleden forceras utanför dess normala rörelseomfång. En ledbandsskada i fotleden uppstår ofta när man trampar snett med stor del av kroppsvikten på den skadade foten som viker sig utåt utanför normalt rörelseområde, rörelsen påverkar direkt ledbanden i fotleden som antingen går av eller töjs ut.  Ledbandsskada i foten är en vanligt förekommande skada ofta orsakad i samband med idrott eller fall mot fotleden och hör till de allra vanligaste idrottsskadorna men är ett problem som påverkar fotens stabilitet oavsett idrott eller vardag. Ett stabiliserande fotledsstöd är speciellt konstruerade för att effektivt motverka att fotleden kommer ut i skadliga ytter lägen och är alltid tillverkade av stumma material med extra förstärkningar för optimal stabilitet vid ledbandsskador i fotleden.

Vår mest sålda produkt

Storsäljare
Fotledsskydd Wraptor - Speed LACE

Stabilt fotledsskydd för alla aktiviteter och sporter så som fotboll, handboll, löpning

629 kr

Anatomi i fotleden – ledbandsskada i fotleden

Fotledens yttersida (lateral) stabiliseras huvudsakligen av tre laterala ledband som alla är starka strukturer av stumma ligament som förbinder fotledens stabiliserande benstruktur med varandra för en optimalt fungerande och stabil fotled. 
Vid ledbandsskada i fotleden delas omfattningen av ledbandsskadan in i tre olika kategorier med olika grader av omfattning av fotledsskadan. 
Grad 1. Vanligaste förekommande graden men lätt uttöjning av ledbanden och relativt liten svullande i fotleden efter skadan.
Grad 2. Skadan innebär att ledbanden skadas och går delvis av. Foten svullnar direkt vid skadetillfället och skadeområdet missfärgas efter någon dag.
Grad 3. Ledbanden/Ledbanden går helt av. Foten blir väldigt instabil efter skadan och ytterligare behandling kan bli nödvändig för att komma tillbaka fullt efter en grad 3 skada.
Om stabiliteten i fotleden blir nedsatt efter skadan finns det effektiva fotledstöd som specifikt stabiliserar fotleden för att återge grundstabiliteten i fotleden. 

Beroende på vilket eller vilka ledband som skadas i fotleden upplevs olika grader av instabilitet. Det vanligaste ledbandet som skadas är ledbandet mellan vadbenet och fotens språngben och har för huvudsaklig funktion att motverka att foten glider framåt i förhållande till underbenet. Ledbandet sitter placerat på utsidan av fotleden uppe i själva fotleden.  Ledbandet på fotledens utsida förbinder vadbenet med hälens utsida och är ett viktigt ledband för den yttre fotledsstabiliteten. 
Vid bristning av ett ledband i fotleden hörs ofta ett knakande ljud i samband med att ledbandet går av. 

Oavsett vilket ledband som skadas på fotledens yttersida är ett korrekt akut omhändertagande av största vikt för att snabbt minska svullnad och blödning i samband med ledbandsskadan i fotleden. 
Fotledens skall omgående lindas med en kompressionslinda för effektivt motverka svullnad i samband med skadan. Skadeområdet skall även placeras i högläge och kan med fördel kylas för att minska blödningens omfattning. Rätt akut omhändertagande vid ledbandsskador i fotleden underlättar och påskyndar läkningen ofta tack vare minskad svullnad och ödemansamling i den skadade fotleden. 

Ledbandsskada i fotleden

  • Vid kraftigare ledbandsskador i fotleden rekommenderas avlastning den första tiden efter skadetillfället med ex kryckor. En stabiliserande fotledsstöd bidrar till effektivt immobilisering och stöd av ledbandsskadan för att ytterligare motverka svullnad och bidra till bra stabilitet av fotleden.
  • Efter den akuta fasen rekommenderas belastning av fotleden för att snabbt återfår rörlighet och även effektivt minska svullnade över fotleden. Belastningen kan genomföras så länge inte smärta uppstår i fotleden. Fotleden är normalt stel i början, det är vanligt med igångsättningsproblem efter en ledbandsskada i fotleden.
  • Sjukgymnastisk rehab träning är att rekommendera efter en allvarligare ledbandsskada. Rätt behandling och rehab av skadan bidrar till en normal funktion av fotleden efter behandling och rehabilitering
  • Balansplatta ger en väldigt effektivt muskelstärkande träning. Rekommendationerna är 5 minuter per dag i 6-8 veckor för att ytterligare stärka fotleden. Behandling och rehab med balansplatta skall endast genomföras vid smärtfri fotled. 
  • Med tanke på att fotleden efter skada ofta har nedsatt stabilitet så rekommenderas ett stabilare fotledsstöd för att effektivt stabilisera fotleden. 
  • Fotledsskydden skall vara tillverkade av stumma material. Med tanke på att det ofta är flera ledband i fotledens utsida som skadas så är det on fördel om fotledsskyddet för ledbandsskada kan anpassar individuell för att på ett optimalt sätt ge det stödet över fotleden som behövs. Ett fotledsskydd är speciellt konturerat för att motverka ett skadligt ytterläge och ger omedelbart stabilitet till en ledbandsskadad fot oavsett aktivitet eller vardagligt användande

Se alla våra fotledsskydd som hjälper vid ledbandsskada i fotleden

Senast uppdaterad 2022-03-25

Denna text har granskats av:

Jag heter Maja Nilsson och är legitimerad fysioterapeut av Socialstyrelsen. Min fysioterapeutexamen, med inriktning beteendemedicin, tog jag på Mälardalens Högskola. Är bla.a vidareutbildad inom OMT steg 2, CSPT (certified Sports Physiotherapist), idrottsmedicin, dry-needling & skivstångsrehabilitering. Jag driver en Idrottsskadeklinik samt arbetar med idrottslag.